روژاوا: واقعیت و لفاظی

روژاوا: واقعیت و لفاظی

مقاله ای برای روشن کردن مواضع طبقاتی بازیگران سیاسی سوریه

AttachmentSize
Rojava.n.pdf484.58 KB

Posted By

Majid00
Dec 12 2016 22:52

Tags

Share

Attached files