1910s

Czego chce Związek Spartakusa? - Róża Luksemburg

Spartakusbund

Projekt programu Komunistycznej Partii Niemiec (Związku Spartakusa) napisany przez Różę Luksemburg. Jednogłośnie przyjęty i opublikowany w „Die Rote Fahne” (14 grudnia 1918 r.).

Galeria: Rady Delegatów Robotniczych w Polsce

del_rob

Rady Delegatów Robotniczych zaczęły powstawać w Polsce w 1918 r. Niektóre zostały szybko zneutralizowane przez nurty reformistyczne, inne utworzyły swoją własną milicję, Czerwoną Gwardię i otwarcie kwestionowały tworzące się państwo polskie. W ich strukturach działały przeróżne radykalne nurty polityczne, walczące o wpływy między sobą. Wśród nich była Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), PPS-Lewica, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP), czy Bund. Poniższa galeria to zbiór ulotek, odezw i zdjęć z tego okresu.

Interactive map of workers’ councils (1917-1927)

Ivanovo_Voznesensk_Soviet_1917

The 1917 revolution in Russia, and the comeback of workers’ councils, signalled the start of a revolutionary wave that spread across the world over the next ten years. The map below is an attempt at charting the spread of the council movement in the 1917-1927 period. Work in progress!

1912: The San Diego free speech fight

A history of the most violent of the Free Speech Fights. A combination of police brutality and vigilante terror was unleashed against the IWW and the workers of San Diego, including torture and murder.

Yours in Revolt : The Socialist Party of Canada and the Western Canadian Labour Movement

Yours in revolt Gerald Friesen 1976

The militancy of western Canadian workers during the first two decades of this century culminated in 1919 in secessions from the Trades and Labor Congress of Canada and the American Federation of Labor, the establishment of the One Big Union, and a wave of strikes. In part because of its innate drama, in part because it profoundly affected the course of socialist politics and trade union organization in the nation, the unprecedented outburst has attracted many students in the intervening years.

Yours for the Revolution : Communication and Identity in the Western Clarion

Western Clarion Historical Materialism

English Studies in Canada June/September 2015
This article describes and analyses one of the most influential socialist newspapers of the early-twentieth century in Canada, the Western Clarion (Vancouver, 1903-25). Emphasis is placed on the selective use of various literary forms to define community interests and popularize the platform of the Socialist Party of Canada, and on how such communication practices shaped and were shaped by the maintenance of identity and group formation. At stake is a more complete record of Canadian literary history as well as a better understanding of literature and the politics of progress during a critical period of nation building.

Platforma polityczna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918)

kprp_1918

Platforma polityczna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski uchwalona przez Zjazd Organizacyjny w grudniu 1918 roku. W swoim sprzeciwie wobec parlamentaryzmu i samookreślenia narodowego wyraża poglądy mocno zbliżone do tzw. lewicowego komunizmu.

Who were the Grzechists?

Kowalski-Grzech

A number of conflicting political currents had their beginning in the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP). One of the earliest of these were the ‘grzechiści’ (Grzechists) – rallied around Kowalski-Grzech, co-founder of the KPRP. Accused of ‘sectarianism’, ‘dogmatism’, ‘anti-democratism’ or ‘anti-Leninism’, in reality it was the only current within the party which consistently defended the communist programme and attempted to prevent the degeneration of the international communist movement.

Kim byli grzechiści?

Władysław Kowalski-Grzech

W ramach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) wyodrębniło się wiele, często sprzecznych, kierunków politycznych. Jednym z najwcześniejszych byli tzw. grzechiści – nurt skupiony wokół Władysława Kowalskiego-Grzecha, współzałożyciela KPRP. Oskarżani o „sekciarstwo”, „dogmatyzm”, „antydemokratyzm” czy „antyleninizm”, faktycznie byli jedynym nurtem w partii, który konsekwentnie bronił komunistycznego programu i próbował zapobiec degeneracji międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

kprp_1919

Historia niemieckiej i włoskiej „ultralewicy” lat dwudziestych XX wieku jest stosunkowo dobrze znana, aczkolwiek głównie w kręgach tzw. „lewicy komunistycznej”. Wiemy, że podobne nurty istniały również w innych partiach komunistycznych, ale spora część tej historii wciąż czeka na udokumentowanie. Ten artykuł jest tego próbą. Sekcja pierwsza jest wstępem do historii Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), sekcja druga dokładniejszym spojrzeniem na lewicę tej partii.