Filipino

Especifismo: Ang Anarkistang Pamamaraan sa Pagbuo ng mga Kilalang Samahan at Rebolusyonaryong Kilusan

A Tagalog translation of Adam Weaver's introduction to Especifismo.

Anarkista Ka Ba? Alamin! — David Graeber

An idiomatic Tagalog adaptation of David Graeber’s “Are You An Anarchist? The Answer May Surprise You!” by Miyungs and edited by Lahumbuwan.

To U.S. Anti-Fascists: Resist Joseph Scott Pemberton’s Return to the United States

An open letter by Filipino and Filipinx autonomists in the so-called Philippines and diasporas to the anti-fascists in the so-called United States asking them to resist the return of the transphobic murderer Joseph Scott Pemberton and to remember Jennifer Laude as a victim of white supremacy and transphobia.

Kontra sa Terror ng Anti-Terror

Isang anarkistang pagsusuri ng Anti-Terror Act na tinalakay sa kongreso ng Pilipinas. Translation of “Against the Terror of Anti-Terror

Panlipunang Rebolusyon ang Solusyon

An article in Filipino written during the height of the Occupy movement arguing for social revolution.

Maikling komentaryo sa Dispalinhadong Pag-Unawa sa Ideya ng “Survival of the Fittest”

A social ecological commentary on the concept of “Survival of the Fittest.”

Anarki: Akin ang Buhay Ko — Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon

An introduction to Anarchy written in Filipino.

Quarantine

Some thoughts on the lockdown and the COVID-19 crisis written by an anarchist in the Philippines.

Kontra Corona, Kontra Pulitika

An anarchist statement on the current COVID-19 crisis written by an anarchist in the Philippines.

Ang Virus ay Hindi Buhay, Samakatuwid Hindi Mapapatay

A pamphlet on the current COVID-19 pandemic, translated by an anarchist in the Philippines.