Karl Marx

1818-2018 Bicentenary of Marx. Monde nouveau Interview with René Berthier.

Image of Karl Marx

Interview with the syndicalist René Berthier about Karl Marx, the Communist League and the First International.

Extracts from ‘Letter to Comrades of the Jura Federation’ - Mikhail Bakunin

In these extracts from a letter written in March of 1872, Bakunin criticises the nationalism of German socialists, including Marx and his followers, and particularly notions of favouring a State due to its supposedly 'progressive' or 'civilised' character. In doing so, he puts forward an anarchist analysis of the need for consistent internationalism and anti-imperialism, which is worth considering in light of 'Campist' forms of analysis finding renewed popularity in some circles.

Recensie: Ernst Bloch’s Das Prinzip Hoffnung - Loren Goldner

Three volumes of Bloch’s Das Prinzip Hoffnung

Een recensie van Ernst Bloch's Das Prinzip Hoffnung (1959) die ingaat op de actualiteit van Bloch's denken over de relatie natuur/mens/techniek en de politisering van technologie en natuurwetenschap.

Tegen arbeid, tegen kapitaal - een interview met Robert Kurz

Robert Kurz

“Een kritiek op het kapitalisme vanuit het standpunt van de arbeid is een logische onmogelijkheid, omdat je het kapitalisme niet vanuit het oogpunt van zijn eigen substantie kan bekritiseren.”

In dit interview uit 2010 praat journalist/filosoof Robert Kurz over de vragen die hij in zijn werk stelt: de dynamiek van economische crisis, hoe het kapitalisme in de loop van de geschiedenis zijn eigen substantie steeds verder uitholt en de crisistheorie van Marx. Hij schetst wat de actuele inhoud zou zijn van een ecologisch houdbare maatschappij op basis van “bewuste maatschappelijke planning”, in tegenstelling tot de “planning van de waarde” die in het Oostblok als socialisme gold.

RUSSIAN REVOLUTION CONGRESS | Athens, Greece, 12-14 April 2019 | LAW SCHOOL OF ATHENS

RUSSIAN REVOLUTION CONGRESS | Athens, Greece, 12-14 April 2019 | LAW SCHOOL OF A

It is a pleasure to invite you to
Russian Revolution: Theoretical approaches and open questions conference.
The conference is organized by a committee of academics and activists and will take place in Athens, Greece, 12-14 April 2019 | LAW SCHOOL OF ATHENS