DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Karl Marx

Recensie: Ernst Bloch’s Das Prinzip Hoffnung - Loren Goldner

Three volumes of Bloch’s Das Prinzip Hoffnung

Een recensie van Ernst Bloch's Das Prinzip Hoffnung (1959) die ingaat op de actualiteit van Bloch's denken over de relatie natuur/mens/techniek en de politisering van technologie en natuurwetenschap.

Tegen arbeid, tegen kapitaal - een interview met Robert Kurz

Robert Kurz

“Een kritiek op het kapitalisme vanuit het standpunt van de arbeid is een logische onmogelijkheid, omdat je het kapitalisme niet vanuit het oogpunt van zijn eigen substantie kan bekritiseren.”

In dit interview uit 2010 praat journalist/filosoof Robert Kurz over de vragen die hij in zijn werk stelt: de dynamiek van economische crisis, hoe het kapitalisme in de loop van de geschiedenis zijn eigen substantie steeds verder uitholt en de crisistheorie van Marx. Hij schetst wat de actuele inhoud zou zijn van een ecologisch houdbare maatschappij op basis van “bewuste maatschappelijke planning”, in tegenstelling tot de “planning van de waarde” die in het Oostblok als socialisme gold.

RUSSIAN REVOLUTION CONGRESS | Athens, Greece, 12-14 April 2019 | LAW SCHOOL OF ATHENS

RUSSIAN REVOLUTION CONGRESS | Athens, Greece, 12-14 April 2019 | LAW SCHOOL OF A

It is a pleasure to invite you to
Russian Revolution: Theoretical approaches and open questions conference.
The conference is organized by a committee of academics and activists and will take place in Athens, Greece, 12-14 April 2019 | LAW SCHOOL OF ATHENS

An updated and improved Marxism

A brief outline of a 21st-century conception of revolution. The notion of a "dictatorship of the proletariat" that smashes the capitalist state in one great insurrection has to be put to rest. Realism (materialism) is better than idealism.

Rethinking the Marxist conception of revolution

A critique and revision of the Marxist conception of socialist revolution.