left communism

Interview: the situation of left communism today

Loren Goldner's interview with the Korean Socialist Workers' Newspaper Group (SaNoShin), November-December 2007.

Grzech and Domski at the Fourth Congress of the Communist International (1922)

Monument to the Third International

In 1922, at the Fourth Congress of the Communist International, Władysław Kowalski (pseudonym Grzech) and Henryk Stein (pseudonym Domski) openly clashed with the leadership of both the Communist Workers’ Party of Poland and the Communist International. This article documents their contribution to the proceedings of the Congress to shed some more light on the Polish Communist Left. For more on the subject check the links in footnotes 2 and 3.

Pannekoek and Gorter's Marxism

A lengthy introduction to the marxism of Pannekoek and Gorter, followed by five translated texts from these two authors.

Między własnością publiczną a własnością wspólną - Anton Pannekoek

Pannekoek

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek tłumaczy różnicę między własnością publiczną a własnością wspólną. Tekst pochodzi z 1947 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie Western Socialist.

Rewolucja robotnicza - Anton Pannekoek

rewolucja_niemcy

Rozdział przedstawiający rewolucję robotniczą jako proces organizacji i samokształcenia klasy pracowniczej, pochodzący z książki Antona Pannekoeka pt. Rady robotnicze (1947). Pannekoek był jednym z głównych teoretyków niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej.

Rady robotnicze - Anton Pannekoek

soviet

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek o radach robotniczych. Tekst pochodzi z 1936 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie International Council Correspondence.

Dla polskich robotników droga do socjalizmu wiedzie przez zbrojne powstanie (Poznań, 1956)

poznan_1956

Odezwa ta pochodzi z 6 numeru „Battaglia Comunista" (lipiec/sierpień 1956), czasopisma Komunistycznej Partii Internacjonalistów z siedzibą we Włoszech.

Tezy Frakcji Komunistów-Abstencjonistów Włoskiej Partii Socjalistycznej

bordiga

Tezy te zostały opracowane w 1920 przez Amadeo Bordigę, który reprezentował frakcję Komunistów-Abstencjonistów w Włoskiej Partii Socjalistycznej (PSI) - frakcja ta dążyła do utworzenia nowej partii komunistycznej, w opozycji do skorumpowanej frakcji parlamentarnej PSI (Turati i Modigliani). Komunistyczna Partia Włoch (PCd'I) powstała w 1921, lecz w interesie jedności przyjęła stanowisko II Kongresu Trzeciej Międzynarodówki (tzw. "rewolucyjny parlamentaryzm" a nie abstencjonizm).

O komunizm: wprowadzenie do poglądów Internacjonalistycznej Tendencji Komunistycznej

komunizm_ICT

Broszura przedstawiająca politykę ICT / CWO dla polskich czytelników.

On the union question - Amadeo Bordiga and Onorato Damen

An extract from the book 'Bordiga: Beyond the Myth', published by the CWO/ICT, available in multiple languages, on the question of working with unions. All italics in this article are the commentaries from the ICT.