DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Poland

Poland: One Hundred Years of Bourgeois Dictatorship

The Polish nationalism of today is a direct continuation and consequence of the nationalism which crushed the workers’ movement in years 1918-23.

Amazon Strikes on Prime Day

Amazon warehouse workers came out on strike against appalling conditions for three days from July 16th in Madrid. 96% of the workers came out on strike. Many of these are temps. On the second day of the strike, workers were brutally attacked by riot police in an unprovoked attack resulting in several beatings.

Anty-parlamentarna rezolucja Władysława Kowalskiego-Grzecha

II_konferencja_kprp

Na II konferencji Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w 1921 roku Władysław Kowalski-Grzech (główny przedstawiciel lewicy komunistycznej w Polsce) i anonimowy tow. C. przedstawili rezolucje przeciwko udziałowi partii komunistycznej w wyborach parlamentarnych. Opowiedzieli się za zastąpieniem burżuazyjnego parlamentaryzmu systemem Rad Delegatów Robotniczych. Ostatecznie jednak II Konferencja wypowiedziała się za udziałem w wyborach 18 głosami przeciw 11.

From the Heart of Darkness: Anatomy of a March in Poland

The rise of so-called populism and the far right over the past few years has been a global trend. We have written about it before – "reactionary ideologies always feed on social decomposition, atomisation and growing insecurity."

A Worker’s Message From Poland And The Ghetto: “Socialism Lives and Will Dominate the World”

letter_from_worker2

The second private letter from a German worker and soldier active in the underground socialist movement in Germany, sent to a friend in the United States and published in The Militant in 1942. This one recounts the three weeks that the author spent in Warsaw at the end of 1941, explaining the situation in occupied Poland and the socialist movement there.

Letter From A Worker In The German Underground

letter_from_worker

The first private letter from a German worker and soldier active in the underground socialist movement in Germany, sent to a friend in the United States and published in The Militant in 1942. It describes the political situation in Nazi Germany at the time, and how the socialists tried to counter Nazi propaganda and make links with socialists of other nationalities.

Futerfas, Natan Iakovlevich (1896-1937)

Futerfas 2nd left, Lanti, Nekrasov , Demidjuk to his right

A short biography of Natan Futerfas, Esperantist and anarchist

Galeria: Rady Delegatów Robotniczych w Polsce

del_rob

Rady Delegatów Robotniczych zaczęły powstawać w Polsce w 1918 r. Niektóre zostały szybko zneutralizowane przez nurty reformistyczne, inne utworzyły swoją własną milicję, Czerwoną Gwardię i otwarcie kwestionowały tworzące się państwo polskie. W ich strukturach działały przeróżne radykalne nurty polityczne, walczące o wpływy między sobą. Wśród nich była Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Polska Partia Socjalistyczna (PPS), PPS-Lewica, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP), czy Bund. Poniższa galeria to zbiór ulotek, odezw i zdjęć z tego okresu.

Trust in the Capacities of the People, Distrust in Elites

Trust in the Capacities of the People, Distrust in Elites

This book by Kenneth Good, published in 2014, argues for popular democratic control of society.

Platforma polityczna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918)

kprp_1918

Platforma polityczna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski uchwalona przez Zjazd Organizacyjny w grudniu 1918 roku. W swoim sprzeciwie wobec parlamentaryzmu i samookreślenia narodowego wyraża poglądy mocno zbliżone do tzw. lewicowego komunizmu.