theory of value

On transition - humanaesfera

On the transition to a new society through the universally interconnected conditions of existence produced by capitalist society. (Reply to "Notes on the transition to communism," from the collective Kontraklasa, Croatia).

Tegen arbeid, tegen kapitaal - een interview met Robert Kurz

Robert Kurz

“Een kritiek op het kapitalisme vanuit het standpunt van de arbeid is een logische onmogelijkheid, omdat je het kapitalisme niet vanuit het oogpunt van zijn eigen substantie kan bekritiseren.”

In dit interview uit 2010 praat journalist/filosoof Robert Kurz over de vragen die hij in zijn werk stelt: de dynamiek van economische crisis, hoe het kapitalisme in de loop van de geschiedenis zijn eigen substantie steeds verder uitholt en de crisistheorie van Marx. Hij schetst wat de actuele inhoud zou zijn van een ecologisch houdbare maatschappij op basis van “bewuste maatschappelijke planning”, in tegenstelling tot de “planning van de waarde” die in het Oostblok als socialisme gold.

Are we now in a period of transition from capitalism to socialism? H. Ticktin’s concept of decline and transition

Capitalism must be overthrown before a transitional period can be initiated. There must be a total rupture with value production. In order for this to happen the working class must capture political power and set about consciously transforming social production relations. Ticktin’s conceptions seem like those other aficionados of a seamless transition to communism, who have long lost hope in the working class being the agent of revolution.

Cuadernos de Negación – Against the Valorization of Life – Part I

We have decided to undertake the task of translation the whole of CUARDERNOS DE NEGACIÓN 11th issue (May 2018), entitled “Contra la valorización de la vida” (tr. Against the valorization of life). Here we present the first part of our translation.

Critique of Bourgeois Science - Microeconomics: From the Explanation of Value to the Invention of Marginal Utility up to the Mathematical Praise of the Market - GegenStandpunkt

Critique of Bourgeois Science - Microeconomics: From the Explanation of Value to

This critique by the German Marxist group GegenStandpunkt traces back the logical errors that marginalism allows itself in its reasoning, and shows how its tautologies become increasingly crass in the development from the theories of Menger, Jevons and Walras up to later concepts such as indifference curves.