Kio estas CNT?

Kio estas CNT?

KIO ESTAS CNT ?
KIO ESTAS ANARKO-SINDIKATISMO ?
Kun INTERNACIA LABORISTA
ASOCIO STATUTOJ

NACIA KONFEDERACIO DE LABORO ESTAS KONFEDERACIO DE SINDIKATOJ, KIES PRINCIPOJ KAJ CELOJ ESTAS LIBERECANAJ.

La kapitalisma sistemo ne reformeblas ; oni devas forigi tiun socian funkciadon. Sed la rimedoj uzataj por trafi tiun *an*on devas esti en plena akordo kun la celoj : la marks-leninisma metodo malsukcesis en sangbanego. Tiamaniere, la ideo mem pri revolucio i*is ekstreme suspektinda laû multaj uloj, kaj tre fundamente ligita al la ideo de timego.Laû ni anarkosindikatistoj, laû ni liberecanoj, nenio *an*os sen la konscia kaj lar*a helpo de la plimulto de la popolo. Al *iuj gravaj senpacienculoj, al *iuj superismaj antaûgvardioj, al *iuj bombuloj kaj dinamituloj, ni diras, ke ni ne rilatas al vi, *ar la socio, kiun vi naskos per tiaj rimedoj plejeble estos malaminda. Estas klare al ni, ke la promesoj aû la brilaj agoj de kelkaj, *iam ne anstataûo la impeton de *iuj.

AttachmentSize
Kio estas CNT.pdf424.28 KB

Posted By

Reddebrek
May 26 2020 09:40

Share

Attached files