Praxis 1967 1-2

Praxis 1967 1-2

The issue 1-2, 1967, of the journal "Praxis".

Na pocetku novoga godišta
Rudi Supek - Tehnokratski scijentizam i socijalistički humanizam
Svetozar Stojanović - Etatistički mit socijalizma
Davor Rodin - Privatno vlasništvo i proletarijat
Rasim Muminović - Sloboda etičkog formalizma u socijalizmu
Žarko Vidović - Pojam slobode
Arif Tanović - Individualne i društvene vrijednosti
Veljko Cvjetičanin - Neki teorijsko-praktički aspekti birokracije
Grgo Gamulin - Osnovno proturječje naše situacije
Branka Brujić - Telos samoupravljanja
Zvonko Posavec - Uspostava covjeka ili nivelacija u svijetu rada
Danko Grlić - O romantičnoj fazi razvoja birokracije i o riječima
Ante Marušić - Birokracija i »birokracija«
Ante Vukasović - Mogućnosti i granice samoupravljarnja u kulturi i prosvjeti
Erich Fromm - Današnja kriza psihoanalize
Vojan Rus - O dosadašnjem i budućem razvitku slovenačke filozofije
Čedomil Veljačić - Ðhana, apstraktna umjetnost Buddhisticke kontemplacije
Luis Portillo - Unamunovo posljednje predavanje
Antony Flew - Lenjinov »Materijalizam i empiriokriticizam« u očima jednog lingvističkog filozofa
Peter Heintel - O problemu slobodnog vremena, slobode i rada
Marek Frichand - Etička misao mladog Marksa (Milan Kangrga)
KH Volkmann-Schluck - Einführung in das philosophische Denken (Vladimir Filipović)
Zenon Kosidovski - Biblijske legnde (Branko Bošnjak)
Walter Strolz - Menschsein als Gottesfrage (Branko Bošnjak)
Nicola M. de Feo - Analitica e dialettica in Nietzsche (Ljerka Šifler-Premec)
Hayo Gerdes - Sören Kierkegaard, Leben und Werk (Branko Bošnjak)
Helmut Schelsky - Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation (Blaženka Lovrić)
Gajo Petrović - Godišnja skupština Hrvatskog filozofskog društva
Predrag Vranicki - Skupština Jugoslavenskog udruženja za filozofiju
Veljko Cvjetičanin - Naučno savjetovanje Savezu komunista Jugoslavije u uvjetima društvenog samoupravljanja
Davor Rodin - Delegacija Jugoslavenskog udruženja za filozofiju u Čehoslovačkoj
Vladimir Filipović - Internacionalni skup u Kopenhagenu
Rudi Supek - Jugoslaveni na »Evropskom seminaru«
Vladimir Filipović - Evropski razgovori u Becu
Milan Damnjanović - Jezik kao filozofski problem
Kratke informacije
Obavijest Hrvatskog filozofskog društva
Ispravak redakcije »Praxis«
Erich Fromm - Otuđenje i samoupravljanje
Lucien Goldman - Dimenzije i smerovi aktuelne filozofske misli
Andrija Krešic - Pojave monopolizma u vrednovanju naučnog rada
Gajo Petrović - Dvije i po godine »Praxisa«

AttachmentSize
praxis_1967-1-2.part1_.pdf10.58 MB
praxis_1967-1-2.part2_.pdf10.62 MB