Praxis 1971 6

Praxis 1971 6

The issue 6, 1971, of the journal "Praxis".

Mihailo Marković - Struktura moći u jugoslovenskom društvu i dilema revolucionarne inteligencije
Andrija Krešić - Proizvodni princip samouprave
Dušan Žubrinić - Organizacija i hijerarhija
Boro Gojković - Valorizacija naše situacije
Milan Mirić - Feljton o sadašnjem trenutku socijalizma
Jean-Michel Palmier - Živi Goldmann
Predrag Vranicki - Moral i historija
Gajo Petrović - Kultura između elite i masa
Antun Žvan - Etatistički paternalizam ili samoupravljanje
Nenad Miščević - Filozofijsko promišljanje politike
Blaženka Despot - Sociologija između teorije i empirije
Nenad Miščević - Filozofija na raskrižju
Vesna Petkovac - Prilog filozofiji čovjeka
Boris Kalin - Savjetovanje o nastavi filozofije
Stefíca Bahtijarević - Međunarodni kongres sociologije religije
Nikola Skledar - Filozofski simpozij u Zwettlu
Željka Šporer - Internacionalni sastanak sociologa porodice
Jean-Michel Palmier - Na skupu u Korčuli: Utopija i marksistička misao
Knjige jugoslavenskih filozofa objavljene na stranim jezicima izvan Jugoslavije
Sadržaj VIII godišta (1971)

AttachmentSize
praxis_1971-6.pdf3.62 MB