Praxis 1973 3-4

Praxis 1973 3-4

The issue 3-4, 1973, of the journal "Praxis".

Uvodna bilješka
Veljko Korać - Marksistički filozof u savremenom svetu (Primer Ð. Lukača)
Agnes Heller - O siromaštvu duhom. Jedan dijalog mladog Lukácsa
Milan Prucha - Bitak i dijalektika
Nicholas James Xenos - Lukács i Korsch. Problem totaliteta u marksističkoj dijalektici
Lucien Goldmann - Heidegger i Lukács
Vjekoslav Mikecin - Prisutnost Györgya Lukácsa (opaske uz noviju literaturu o Lukácsu)
Ljupče Ðokic - György Lukács na stranicama naših časopisa
Žarko Puhovski - Jedan drukčiji Lukács u mađarskom časopisu
Goran Švob - »Telos« o Lukácsu
Gvozden Flego - »The Philosophical Forum« o Lukácsu
György Lukács - O biti i formi eseja. Pismo Leu Popperu
György Lukács - Organizacijska pitanja treće internacionale
György Lukács - Marxovi osnovni ontološki principi
Gvozden Flego - Temeljne misli glavnih Upanišada
Ram Chandra Pandeya - Metafizički temelji buddhističke teorije spoznaje
Rada lveković - Pitanje Apsoluta u buddhizmu
Čedomir Veljačić - Poruka Bhagavad-gite kroz stoljeća
Danko Grlić - Društvena organizacija i teatar
Judith Adler - Umjetnost i psihoanaliza
Veljko Cvjetičanin - Ljubomir Tadić, Tradicija i revolucija
Zdravka Matišić - Tvrtko Kulenović, Indija i umetnost
Alija Hodžić - Dragoljub Mićunović, Logika i sociologija
Blaženka Despot - Wolfgang Harich, Zur Kritik der revolutionären Ungeduld
Goran Gretić - Werner Becker, Idealistička i materijalistička dijaleklika
Rada Iveković - R.C. Pandeya, Problem značenja u indijskoj filozofiji
Jordan Jelić - Corrado Barberis, Gli operai-contadini
Blaženka Despot - Gori Raeithel, Opfer der Gesellschaft
Branko Bošnjak - Tko suprotstavlja radnike i filozofe
Zaga Golubovíć - Redakcíji lista »Komunist«
Deseto zasjedanje Korčulanske ljetne škole
Simpozij i skupština Hrvalskog filozofskog društva

AttachmentSize
praxis_1973-3-4.pdf5.33 MB