Nguyễn Ngọc Trân

Nữ quyền Việt Nam — “Cần đoàn kết đấu tranh cho quyền lợi lao động”

May Hai factory staff is in working hours. © ILO

Trong bối cảnh kinh tế xã hội thị trường ở Việt Nam hiện đại, đấu tranh vị nữ vẫn luôn là một vấn đề hết sức cấp thiết. Đi tìm lời đáp cho câu hỏi liên quan đến thực tế và phương hướng đấu tranh vị nữ tại Việt Nam, nhóm Mèo Mun đã phỏng vấn Nguyễn Ngọc Trân — tác giả từng có bài viết về vấn đề “nữ quyền Tân-tự do” trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
Độc giả quan tâm có thể tìm đọc thêm bài viết “Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo” do Nguyễn Ngọc Trân đồng tác giả cùng các thành viên nhóm Vietnam Young Marxists và Mèo Mun.

Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Hiện nay, khi giới học thuật phương Tây đã giải ảo cái gọi là “tiến trình hòa bình” đến từ Israel và sự ảo tưởng từ hiệp ước hòa bình Oslo, chúng tôi nhận thấy vẫn có một niềm tin cố hữu cho rằng Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã từ chối những cuộc thương nghị hòa bình đến từ Oslo. Palestine bị biến thành một kẻ thích gây hấn, cực đoan và không chịu nhượng bộ. Điều nguy hại hơn là nhiều kẻ tô vẽ Israel thành người nhân từ, làm mọi cách để được hưởng hòa bình nhưng đều bị phía đại diện Palestine từ chối.