DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Poland

Deklaracja Anarchistycznej Federacji Polski (1929)

glos_anarchisty

Deklaracja polityczna Anarchistycznej Federacji Polski pochodząca z 1929 roku.

Who were the Grzechists?

Kowalski-Grzech

A number of conflicting political currents had their beginning in the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP). One of the earliest of these were the ‘grzechiści’ (Grzechists) – rallied around Kowalski-Grzech, co-founder of the KPRP. Accused of ‘sectarianism’, ‘dogmatism’, ‘anti-democratism’ or ‘anti-Leninism’, in reality it was the only current within the party which consistently defended the communist programme and attempted to prevent the degeneration of the international communist movement.

Poland: Round II

Libertarian Workers Group picket line leaflet, Polish Embassy, New York City.

Kim byli grzechiści?

Władysław Kowalski-Grzech

W ramach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) wyodrębniło się wiele, często sprzecznych, kierunków politycznych. Jednym z najwcześniejszych byli tzw. grzechiści – nurt skupiony wokół Władysława Kowalskiego-Grzecha, współzałożyciela KPRP. Oskarżani o „sekciarstwo”, „dogmatyzm”, „antydemokratyzm” czy „antyleninizm”, faktycznie byli jedynym nurtem w partii, który konsekwentnie bronił komunistycznego programu i próbował zapobiec degeneracji międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

kprp_1919

Historia niemieckiej i włoskiej „ultralewicy” lat dwudziestych XX wieku jest stosunkowo dobrze znana, aczkolwiek głównie w kręgach tzw. „lewicy komunistycznej”. Wiemy, że podobne nurty istniały również w innych partiach komunistycznych, ale spora część tej historii wciąż czeka na udokumentowanie. Ten artykuł jest tego próbą. Sekcja pierwsza jest wstępem do historii Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), sekcja druga dokładniejszym spojrzeniem na lewicę tej partii.

"On the Edge of Life - Memories of an Anarchist 1943-44"

Article from the "Abolishing the Borders from Below: Anarchist Journal from Eastern Europe", May 2007 (Issue #29)

Early days of the socialist movement in Poland (1876-1893): International Social Revolutionary Party ‘Proletariat’

first_proletariat

The International Social Revolutionary Party ‘Proletariat’ (Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat”, 1882-1886; aka the First Proletariat) was the first socialist party in Poland (at the time a territory divided by the Russian, German and Austrian Empires). The following is a timeline of its formation, growth and decline.

List radnego W. Kowalskiego do Prezydium Rady Miejskiej m. Warszawy (1918)

sdkpil

W tym liście Władysław Kowalski (pseudonim Grzech, Ślusarski; 1883-1937), członek SDKPiL a później lewicy KPRP, wyjaśnia powody swojego odejścia z Rady Miejskiej miasta Warszawy. Powstanie rad robotniczych w całym kraju oznaczało początek ery światowej rewolucji, w świetle której demokracja przedstawicielska i parlamentarna staje się wyłącznie jarzmem dla klasy robotniczej – „Najwyższą i jedyną władzą proletarjatu Warszawy musi być Rada Delegatów Robotniczych”.

From the Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland

kprp_1918

A translation of two documents from the 1918 Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP): the political platform of the party and a proclamation directed to the proletariat of Poland. These documents represent the early politics of the KPRP, which have been by some characterised as ‘Luxemburgist’ or ‘ultra-leftist’ (e.g. opposition to national self-determination, rejection of parliamentarism).