Sintabasan

Supak sa Anti-Terror Bill

Usa ka analisa nga anarchist sa Anti-Terror Act nga gihisgutan sa kongreso sa Pilipinas. Translation of “Against the Terror of Anti-Terror