Vietnamese

Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Hiện nay, khi giới học thuật phương Tây đã giải ảo cái gọi là “tiến trình hòa bình” đến từ Israel và sự ảo tưởng từ hiệp ước hòa bình Oslo, chúng tôi nhận thấy vẫn có một niềm tin cố hữu cho rằng Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã từ chối những cuộc thương nghị hòa bình đến từ Oslo. Palestine bị biến thành một kẻ thích gây hấn, cực đoan và không chịu nhượng bộ. Điều nguy hại hơn là nhiều kẻ tô vẽ Israel thành người nhân từ, làm mọi cách để được hưởng hòa bình nhưng đều bị phía đại diện Palestine từ chối.

The History of May Day

A May Day History Comic

A short comic about the history of May Day. Illustrated by Viro — a Vietnamese artist, with historical support from Working Class History. Available in English and Vietnamese.

Announcing a Southeast Asian Anarchist Library

Ang Aklatang Anarkista para sa Timog-silangang Asya ay bagong proyekto ng The Anarchist Library na nagtatampok ng panatikang anarkista mula sa Timog-silangang Asya. Perpustakaan Anarkis Asia Tenggara adalah proyek terbaru dari The Anarchist Library yang menyediakan literatur anarkis multibahasa dari atau berbahasa Asia Tenggara. Thư viện Chủ nghĩa Vô trị vùng Đông Nam Á là món quà mới nhất từ Thư viện Chủ nghĩa Vô trị, với các tài liệu đa ngôn ngữ, gồm các ngôn ngữ địa phương. ห้องสมุดอนาธิปไตยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภารกิจล่าสุดของห้องสมุดอนาธิปไตย ที่รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับอนาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืองานเขียนที่เป็นภาษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้ด้วยกัน