1930s

The Socialist

The Socialist

The Socialist, publication during the 1930s of the Socialist Educational Society (SES) out of which formed the World Socialist Party of the United States, companion party of the World Socialist Movement

The Destructive Character - Walter Benjamin

Text published originally in the Frankfurter Zeitung at 20th November 1931.

Mosley's fascists and the narrative of victimisation

A look at a common point of divergence on the effectiveness of anti-fascist action and its wider implications.

Rady robotnicze - Anton Pannekoek

soviet

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek o radach robotniczych. Tekst pochodzi z 1936 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie International Council Correspondence.

Political Protest in Interwar Japan

A collection of propaganda produced by Leftist political parties, Unions and the Proletarian Cultural movement. With accompanying notes placing them in context.

O biurokracji sowieckiej - Andrzej Stawar

biurokracja_sowiecka

Analiza biurokracji sowieckiej autorstwa Andrzeja Stawara. Przewaga biurokracji w Związku Radzieckim nie była czymś przypadkowym: określiły ją niemożność bezpośredniego podniesienia zadań politycznych i gospodarczych przez klasę robotniczą, postawionych przez zwycięski przewrót w październiku 1917 r. Rozproszenie gospodarcze, olbrzymia przewaga ludności chłopskiej, skutki zarówno niszczące, jak i „konstruktywne” (rozbudowa aparatu państwowego), wojny domowej – te momenty w znacznej mierze określiły późniejszy rozwój.

O bonapartyzmie i faszyzmie - Andrzej Stawar

bonapartyzm_faszyzm

Wrzucanie wszystkich objawów reakcji do jednego worka zaopatrzonego mianem faszyzmu powoduje ogromny zamęt w pojęciach. Przy takim szerokim traktowaniu zaciera się specyfika zjawiska zwanego faszyzmem, sam termin staje się szerokim a pustym ogólnikiem, zatraca swoje właściwe znaczenie – artykuł Andrzeja Stawara o różnicach między bonapartyzmem a faszyzmem.

Against the mainstream: Nazi privatization in 1930s Germany

An article about the wave of privatisations carried out by the Nazi party in the 1930s.

Orobón Fernández and the Workers Alliance – Ramón Álvarez Palomo

A short biography of Valeriano Orobón Fernández, widely regarded as one of the great figures of Spanish anarchosyndicalism, emphasizing his role as an advocate of the Workers Alliance in the early 1930s, written by a former leader of the Asturian CNT.

Who were the Grzechists?

Kowalski-Grzech

A number of conflicting political currents had their beginning in the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP). One of the earliest of these were the ‘grzechiści’ (Grzechists) – rallied around Kowalski-Grzech, co-founder of the KPRP. Accused of ‘sectarianism’, ‘dogmatism’, ‘anti-democratism’ or ‘anti-Leninism’, in reality it was the only current within the party which consistently defended the communist programme and attempted to prevent the degeneration of the international communist movement.