Nederlands

Voorbij de agrarische revolutie - Peter Jonas

Landarbeiders

De hieronder vertaalde tekst gaat over de rol die de agrarische revolutie gespeeld heeft in marxistische bewegingen en hun onderliggende historisch-theoretische aannames over kapitalistische ontwikkeling. Daarnaast neemt het de actuele stand van die vraag op, na de wereldwijde ondergang van kleine onafhankelijke boeren en revolutionaire boerenbewegingen, en vraagt wat er over is van een communistisch agrarisch programma in de wereld van agro-industrie en gigasteden.

Fatsa 1979-1980: een in de kiem gesmoorde revolutie - Mehmet Kirmaci

Over de hele wereld zijn plekken aan te wijzen waar geprobeerd is om van onderop een andere, vrije, socialistische samenleving op te bouwen. Feit is dat veel van deze initiatieven geen stand hebben kunnen houden. Vanwege een kaping door autoritaire elites, of door brute repressie door de oude orde. Ook het relatief onbekende Turkse Fatsa (1979-1980) hoort met zijn eigen historische bijzonderheden tot deze eervolle rij, en behoort daarmee tot onze politieke erfenis.

U.K. in tijden van illusies over ‘Labour’: van solidariteitsnetwerken naar klasseorganisatie - Angry Workers World

Reflecties over de relatie tussen solidariteitsnetwerken, groepen op de werkvloer, en klasseorganisatie, gebaseerd op ervaringen in West-Londen.

Amadeo Bordiga: De economische en maatschappelijke structuur van het huidige Rusland - Christian Riechers

Samenvatting van Bordiga’s analyse die de agrarische kwestie centraal stelt.

Accumulatie en crisis - Sam de Wolff

Sam de Wolff

3 part article-series criticising both Tugan-Baranowsky and Luxemburg. Source: De Nieuwe Tijd, 20 (1915): 1–22; 353–72; 469–80.

Karl Marx en de Irokezen - Franklin Rosemont

Irokezen

In zijn laatste levensjaren werkte Karl Marx niet aan verdere delen van Het Kapitaal, maar verdiepte zich, aan de hand van antropologen als Lewis Morgan, in pre-kapitalistische sociale structuren, van de Amerikaanse indianen tot de Russische boerencommune. Volgens Franklin Rosemont zijn de conclusies die hij trok echter nog nauwelijks geregistreerd.
In dit essay uit 1989 verdiept Rosemont zich in Marx' Ethnological Notebooks en onderzoekt hun belang en betekenis voor de sociale bewegingen van vandaag.

Ante Ciliga - Gesprek met Lenin in Stalin’s gevangenis

Ante Ciliga

Een hoofdstuk uit Ante Ciliga's in 1936-37 geschreven "Het Russische raadsel" over het verval van de Russische revolutie en over Lenin's rol in de ongebroken opmars van de bureaucratie. Ciliga zat drie jaar in een gevangenis waar ook verschillende groeperingen van de arbeidersoppositie de balans opmaakten.

Directe actie: een inleiding

Bedrijfsbezetting in Enfield, Noord-Londen door Visteon-personeel

libcom.org's korte inleiding over directe actie, en waarom we het bepleiten tegenover andere vormen van politieke activiteit.