Nederlands

Gewapende vreugde - Alfredo M. Bonanno

Alfredo M. Bonanno

De meest beruchte tekst van de Italiaanse opstandsanarchist Alfredo Bonanno, Gewapende vreugde uit 1977, is een oproep tot militante, speelse actie. Het boek werd verboden in Italië en na publicatie vernietigd.
v1.5.2

6 redenen waarom Chomsky verkeerd zit over antifa

Foto Jan Kees Helms en AFA Nederland

Noam Chomsky leverde onlangs wat commentaar op antifa en militant anti-fascisme in het algemeen. De opmerkingen zijn even slecht getimed als slecht geïnformeerd. Hier is waarom we denken dat hij verkeerd zit.

Staking Egyptische textielindustrie escaleert: duizenden leggen werk neer

Foto egyptsolidarityinitiative.org

Opnieuw zijn werkers in Mahallah in staking gegaan tegen de directie en de vakbonden over het niet uitbetalen van salaris.

Voorbij de agrarische revolutie - Peter Jonas

Landarbeiders

De hieronder vertaalde tekst gaat over de rol die de agrarische revolutie gespeeld heeft in marxistische bewegingen en hun onderliggende historisch-theoretische aannames over kapitalistische ontwikkeling. Daarnaast neemt het de actuele stand van die vraag op, na de wereldwijde ondergang van kleine onafhankelijke boeren en revolutionaire boerenbewegingen, en vraagt wat er over is van een communistisch agrarisch programma in de wereld van agro-industrie en gigasteden.

Fatsa 1979-1980: een in de kiem gesmoorde revolutie - Mehmet Kirmaci

Over de hele wereld zijn plekken aan te wijzen waar geprobeerd is om van onderop een andere, vrije, socialistische samenleving op te bouwen. Feit is dat veel van deze initiatieven geen stand hebben kunnen houden. Vanwege een kaping door autoritaire elites, of door brute repressie door de oude orde. Ook het relatief onbekende Turkse Fatsa (1979-1980) hoort met zijn eigen historische bijzonderheden tot deze eervolle rij, en behoort daarmee tot onze politieke erfenis.

U.K. in tijden van illusies over ‘Labour’: van solidariteitsnetwerken naar klasseorganisatie - Angry Workers World

Reflecties over de relatie tussen solidariteitsnetwerken, groepen op de werkvloer, en klasseorganisatie, gebaseerd op ervaringen in West-Londen.

Amadeo Bordiga: De economische en maatschappelijke structuur van het huidige Rusland - Christian Riechers

Samenvatting van Bordiga’s analyse die de agrarische kwestie centraal stelt.

Accumulatie en crisis - Sam de Wolff

Sam de Wolff

3 part article-series criticising both Tugan-Baranowsky and Luxemburg. Source: De Nieuwe Tijd, 20 (1915): 1–22; 353–72; 469–80.