Nederlands

Werk: een inleiding

libcom.org's korte inleiding over werk, wat we denken dat er mis mee is, en wat we daar, als arbeiders, aan kunnen doen.

libcom.org: een inleiding

libcom.org is een hulpmiddel voor alle mensen die willen vechten om hun leven, hun gemeenschappen en werkomstandigheden te verbeteren. We willen graag discussiëren, leren van de successen en mislukkingen uit het verleden en strategieën ontwikkelen om de macht te vergroten die we, als gewone mensen, over ons eigen leven hebben.

Libcom inleidingen: een overzicht

Oakland algemene staking, 2011.

Een reeks inleidende artikelen die geschreven of samengesteld zijn door libcom.org, met heldere uitleg van verschillende vraagstukken, thema’s en ideeën.

Communisme is de materiële menselijke gemeenschap: Amadeo Bordiga in onze tijd - Loren Goldner

Newspaper fragment of a portrait of Amadeo Bordiga

Loren Goldner's tekst uit 1991 over het werk van de Italiaanse Marxist Amadeo Bordiga en met name over diens verhelderende inzicht dat "kapitalisme gelijkstaat aan de agrarische revolutie". Voorafgegaan door het voorwoord bij de Zweedse editie uit 2002.

Autonomie & Directe Actie: Autonome Arbeidersstrijd Buiten de Vakbonden - AnarchoSyndicalistische Bond

Dit boekje is een uitgave van de Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB) en bevat verschillende artikelen en interviews over autonomie en directe actie, over arbeidersstrijd buiten de vakbonden. Directe actie is, zoals de naam doet vermoeden, actie zonder enige vorm van bemiddelaar tussen degenen die de actie ondernemen en het doel van de actie. In plaats van op onze knieën te gaan voor vertegenwoordigers, bureaucraten en politici om 'veranderingen' voor ons door te voeren betekent directe actie het zelf realiseren van deze zaken...

Organisatie op de Werkvloer: Een Praktische Gids - AnarchoSyndicalistische Bond

Dit boekje geeft enkele handige, praktische tips voor organisatie op de werkvloer. Tijdens de onvermijdelijke conflicten met de bazen daar vinden we de vakbonden vaak niet aan onze kant of blijkt de grip van de vakbondstop verlammend te werken op echte strijdbaarheid. Helaas leeft onder arbeiders vaak het idee dat we voor strijd en organisatie afhankelijk zijn van deze organisaties. De ervaring, zowel in het heden als in de geschiedenis, leert ons echter dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. Wij, als arbeiders, zijn prima in staat onze eigen strijd te organiseren, van onderop en zonder tussenkomst van zelfbenoemde bemiddelaars en bureaucraten.

Verzet op de Werkvloer: Tactieken in de Klassenstrijd - AnarchoSyndicalistische Bond

Een vervolg op de brochure ‘organisatie op de werkvloer’. Tracht enkele tactieken die we als arbeiders hebben kort toe te lichten. Het is geen technische ‘how-to’ gids, maar eerder een uiteenzetting van een aantal manieren van strijd die in het verleden en heden vaak goed hebben gewerkt om onze gezamenlijke belangen als arbeiders bij de bazen af te dwingen.

Anton Pannekoek en het orthodoxe marxisme - Bart van der Steen

Bron: Oorspronkelijk gepubliceerd in het VMT - Vlaams Marxistisch Tijdschrift, nr. 2, 40e jg., zomer 2006 /// HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive

Open brief aan partijgenoot Lenin - Herman Gorter

Geschreven: 1920 /// Bron: Uitgave J.J. Bos en Co, Kinkerstraat 300, Amsterdam, 1921 /// Vertaling: Uit het Duits vertaald door X ///
Deze versie: Uitgeverij De Vlam, Amsterdam, 1978. — Spelling, taal, punctuatie en (soms) zinsbouw aangepast. /// Transcriptie: Adrien Verlee /// HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, september 2005