Soviet Union

O biurokracji sowieckiej - Andrzej Stawar

biurokracja_sowiecka

Analiza biurokracji sowieckiej autorstwa Andrzeja Stawara. Przewaga biurokracji w Związku Radzieckim nie była czymś przypadkowym: określiły ją niemożność bezpośredniego podniesienia zadań politycznych i gospodarczych przez klasę robotniczą, postawionych przez zwycięski przewrót w październiku 1917 r. Rozproszenie gospodarcze, olbrzymia przewaga ludności chłopskiej, skutki zarówno niszczące, jak i „konstruktywne” (rozbudowa aparatu państwowego), wojny domowej – te momenty w znacznej mierze określiły późniejszy rozwój.

Interactive map of workers’ councils (1917-1927)

Ivanovo_Voznesensk_Soviet_1917

The 1917 revolution in Russia, and the comeback of workers’ councils, signalled the start of a revolutionary wave that spread across the world over the next ten years. The map below is an attempt at charting the spread of the council movement in the 1917-1927 period. Work in progress!

On the design of a constitution of the RSFSR - Yakov Sverdlov

Soviet Union structure Yakov Sverdlov

Translation of Sverdlov's speech, on the election of a Constitution Drafting Commission. Source: from the report on the meeting of the (All-Russian) Central Executive Committee, 1 April 1918.

Aspects of the Russian Question – American Fraction of the Left Communist International (1949)

Written by D for the March-April 1949 issue of International Bulletin, the publication of the American Fraction of the Left Communist International.

A documentary history of communism in Russia - Robert V. Daniels

A valuable collection of nearly 300 documents (from 1894-1991) on Russia and socialism, from a variety of contributors - e.g. Lenin, the Russian left communists, Luxemburg.

Soviet justice: The case of Gavriil Pavlyuk

A very short article on the prsecution of anarchist peasant Gavriil Pavlyuk

Wild and notorious: Asnin, Shlema Aronovich (18--?-1917)

Shlema Asnin

A short biography of Shlema Asnin, colourful anarchist remembered for his role in the June-July days of 1917.

International Council Correspondence Volume 6, Number 4

New Essays. A Quarterly Devoted to the Study of Modern Society (International Council Correspondence), Vol. 6, no. 4, Winter 1943