Libera Laboristo

La gazeto de Anarĥismaj-Esperantistoj en la 1920s.

Submitted by Reddebrek on March 15, 2020

LIBERA LABORISTO
Oficiala organo de Tutmonda Ligo de Esperantistaj Senŝtatanoj
Redaktejo : J.M. Esperanto 9, rue Louis Blanc, Paris X
1ª Jaro Aŭgusto 1925 N°1

 • Kiuj ni estas kaj Kion ni volas (La iniciatintoj)
 • La moderna anarkiismo (ALIZ)
 • La batalo pro la ĉiutaga pano (de Rudolf Rocker, Tradukis L. Heinrichs, M.-Gladbach.) – Pri Klasbatalo, La batalo pro la ĉiutaga pano (…).
 • Anarkiismo sindikalismo kaj antimilitarismo en Aŭstrio. (de Pierre Ramus)
 • La Ĝenerala laborista unió (Unuec-Organizajo) Germana : 1. La revolucia laborista movado dum la milito (1914 – 1918) (“Ino” – Internacia Informservo de la Ĝenerala laborista unió (Unuec-Organizajo) Germana)
 • Post la republikestra baloto en Germanujo (per “Ino”)
 • La IIa congreso de Internacia Laborist-Asocio.
 • Salutleteroj de senaŭtoritataj Esperantistoj al la IIa congreso de Internacia Laborista Asocio en Amsterdam : Berlina grupo de anarki-sindikalistaj Esperantistoj (TLES.-anoj) : Bruno Lewandowski, Bernhard Czeppan, Alfred Jlan, Artur Bolle, Hans Manske ; New York : Th. Weder
 • El Japanio : du anarkiistoj mortis en japanaj malliberejoj (G. Murâki, K. Goto) ; Kontraŭstaro je legprojektoj pri laborista movado kaj revolucia movado.
 • La ruĝa reakcio, El Bulteno de l’Unigita Komitato por la helvo al enkarcerigitaj revoluciuloj en Ruslando : La trakika procesio ; Novaj sciigoj el ruslando (Liveritaj speciale por Libera Laboristo flanke de Unuigita Komitato [membro de TLES]) ; Protesto [SAT]
 • Vivu la milito (de Bruno Vogel, tradukis de Haĉjo) : La reformacio
 • Metamorfozo (el “Freie Menschen”, Nr. 1., Tradukis : L. Heinrichs, L.-Gladabach.)
 • Ve al afero … (Verkis : Ernest Crosbu. Tradukis : L. Heinrichs, L.-Gladabach.)
 • Tutmonda Ligo de esperantistaj Senŝtatanok : Provizora statuto de T.L.E.S.
 • Enketo pro dusemajna follo. (Eld. Kom.)

Prescio : C. Janiszewski, Berlon SO 26. Elisabethufer 28/29

Comments

LIBERA LABORISTO, Decembro 1925 N°3

Submitted by Reddebrek on March 15, 2020

LIBERA LABORISTO

Oficiala organo de Tutmonda Ligo de Esperantistaj Senŝtatanoj
Redaktejo : J.M. Esperanto 9, rue Louis Blanc, Paris X
1ª Jaro Decembro 1925 N°3

 • Al la tutmonda laborista ! [Rakosi] (Sekretario de la Internacia Laborist-Asocio)
 • Revoluciaj Esperantistoj persekutataj (Sekr. De TLES)
 • De kio komenci ¿ (Origin., De Rusano)
 • Perforto aŭ senperforto ¿ Speziale verkita por Libera Laboristo (L.L.) de M. Mratschny
 • La Ĝenerala laborista Unio (Unueĉ-Organizajo) Germana. II. Parto : De la novembra revolucio ĝis la fondo de la Generala Laborista Unio de Germanio, Speciale por L.L. kompilita de Ino.
 • Perforto aŭ senpeerforto ! De Josef eder, Peranto por TLES en Aŭstrio.
 • Por prieduka rubriketo. (Ĉu en “Libera Laboristo” prieduka rubriko ne utilus ?, E. Stern ; unua maksimo : lasu ilin trankvilaj !, El la Bulteno de la Ferrer’a Lernejo, El franca lingvo trad.)
 • La batalo pro la ĉiutaga pano. III. De Rudolf Rocker, tradukis L. Heinrichs.

TRA LA MONDO LIBERECANA

 • Disvolviĝo kaj celoj de ILA, Originale de A. Souchy
 • Raporto pri la kongreso de UA (Franca Anarkiista Unio), Speciala raporto por L.L.. de J.M.
 • La afero de revenĝo al Osugi kaj aliaj viktimoj, Spec. Raporto de niaj japanaj k-doj
 • Konferenco de la italaj sindikalistoj en Francio
 • Tutamerika congreso de la revoluciaj laboristoj
 • Pri la foririntoj (Ricardo Mella, Pedro Esteve, Max Goldstein)
 • La “ruĝa” reakcio. El Bulteno de l’Unuigita Komitata por la helpo al ankarcergitaj revoluciuloj en Ruslando (Detaloj pri la lastaj arestigoj, La gorĝpremo de Mjasnikoff, Statikistaj nombroj, Novaj arestigoj en Rusio)

LABORISTA MOVADO

 • El la presservo de ILA. : Bulgario (helpkomitato por bulgaraj anarkiistoj), Italio (Persekutoj kaj arestigoj), Brazilio (persekutoj), Sud-Amerika kroniko (la tragedia de Inquique, la faŝismo en Ĉilio, la situacio ed la revolucia movado en Peruo, la Panamokonferenco), de Diego Abad de Santillan
 • Laborbataloj en Germanio (lokaŭtoj ; viktimoj de la laboro) de J.R., Mhm ; Laborista movado en Belgio, de Brusela liberecana grupo ; El Ĉehoslovakio, enkonduko de la Gent-a sistema, Per “Ino”.

TUTMONDA LIGO DE SENŜTATANOJ

 • Al la kunlaborantoj de L.L.
 • Konferenco de TLES-anoj, de J.R., Mhm
 • Kelkaj punktoj
 • Tradukantoj serĉataj, de Hans Manske, TLES-Sekretario por Germanio
 • Ĉu TLES vivos ?, Garaŝin
 • Kiel ni organizu nian ligon kaj ties gazetarservon ? de J.R., Mhm
 • Eldona komisiono, TLES vivos, de F. Costa, Redakciaj Respondoj

Bibliografio : la liberecana gazetaro, El la anarkiista movado en Argentina : mallonga bibliografía noto el la jaro 1925, Meksico en la jaro 1925, Hispanio 1925 (Multatuli) ; Ni notas.

Korespondado, anoncoj (La Anarkiista enciklopedio, internacia ligo de liberpensuloj)
Prescio : C. Janiszewski, Berlin SO 26. Elisabethufer 28/29

Comments