1910s

Kim byli grzechiści?

Władysław Kowalski-Grzech

W ramach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) wyodrębniło się wiele, często sprzecznych, kierunków politycznych. Jednym z najwcześniejszych byli tzw. grzechiści – nurt skupiony wokół Władysława Kowalskiego-Grzecha, współzałożyciela KPRP. Oskarżani o „sekciarstwo”, „dogmatyzm”, „antydemokratyzm” czy „antyleninizm”, faktycznie byli jedynym nurtem w partii, który konsekwentnie bronił komunistycznego programu i próbował zapobiec degeneracji międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

kprp_1919

Historia niemieckiej i włoskiej „ultralewicy” lat dwudziestych XX wieku jest stosunkowo dobrze znana, aczkolwiek głównie w kręgach tzw. „lewicy komunistycznej”. Wiemy, że podobne nurty istniały również w innych partiach komunistycznych, ale spora część tej historii wciąż czeka na udokumentowanie. Ten artykuł jest tego próbą. Sekcja pierwsza jest wstępem do historii Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), sekcja druga dokładniejszym spojrzeniem na lewicę tej partii.

Remember Ludlow!

A contemporary response to the 1914 massacre of striking miners at Ludlow Colorado.

Sifo (1884-1915)

Biografio pri Sifo (Liu Sifu) la unua anarkiisto en Ĉinio*.

List radnego W. Kowalskiego do Prezydium Rady Miejskiej m. Warszawy (1918)

sdkpil

W tym liście Władysław Kowalski (pseudonim Grzech, Ślusarski; 1883-1937), członek SDKPiL a później lewicy KPRP, wyjaśnia powody swojego odejścia z Rady Miejskiej miasta Warszawy. Powstanie rad robotniczych w całym kraju oznaczało początek ery światowej rewolucji, w świetle której demokracja przedstawicielska i parlamentarna staje się wyłącznie jarzmem dla klasy robotniczej – „Najwyższą i jedyną władzą proletarjatu Warszawy musi być Rada Delegatów Robotniczych”.

Mother Earth

An archive of the famous early 20th century Anarchist magazine.

A Wobbly Martyr's Grave - Bob Helms

An article by Bob Helms about finding the former home and grave of Martynas Petkus, a IWW member who was shot and killed by police during a strike in 1917. Originally appeared in Industrial Worker #1617 (November 1998)

The last words of Eugen Leviné

Eugen_Levine

Eugen Leviné (1883 – 1919) was one of the leaders of the short-lived Bavarian Council Republic and a member of the Communist Party of Germany. Along with hundreds of other workers, communists, socialists and anarchists, he was arrested following the attack on Munich by the German Army and the Freikorps, and later executed. In June 1919, while on trial for high treason, Leviné made his last speech.

From the Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland

kprp_1918

A translation of two documents from the 1918 Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP): the political platform of the party and a proclamation directed to the proletariat of Poland. These documents represent the early politics of the KPRP, which have been by some characterised as ‘Luxemburgist’ or ‘ultra-leftist’ (e.g. opposition to national self-determination, rejection of parliamentarism).

A Brief History of the Communist Workers’ Party of Poland

kprp_1919

The history of the German and Italian left is relatively well known, even if mainly within left communist circles. We know that similar currents existed in other communist parties, although much of that history is yet still to be documented. This article is an attempt at that. The first section is an introduction to the history of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP) and the second a more thorough look at its left-wing.