left communism

The Fichtmann family

A short account of the Fichtmann family, active in the KAPD and AAU

The left wing opposition in Italy during the period of the Resistance - Arturo Peregalli

An account of the groups to the left of the PCI, during WW2 by Arturo Peregalli. First published in 'Revolutionary History, Vol.5, No.4' ( Translated by Barbara Rossi and Doris Bornstein. It is based upon Peregalli’s 'Il Partito Comunista Internazionalista', and 'L’altra Resistenza: Il PCI e le opposizioni di sinistra in Italia, 1943–45', which first appeared as a series of fascicles in the 'Studi e Ricerche' series of the Centro Pietro Tresso (nos. 2, 4, 5, 8, 16, 17 and 21) and later as a full length book published by Graphos (Genoa 1991).

Left communism in Australia: J.A. Dawson and the "Southern Advocate for Workers' Councils" - Steve Wright

Steve Wright on Jim Dawson and the 'Southern Advocate for Workers' Councils'. First published in 'Thesis Eleven' #1 (1980), pp. 43-77.

Interview: the situation of left communism today

Loren Goldner's interview with the Korean Socialist Workers' Newspaper Group (SaNoShin), November-December 2007.

Grzech and Domski at the Fourth Congress of the Communist International (1922)

Monument to the Third International

In 1922, at the Fourth Congress of the Communist International, Władysław Kowalski (pseudonym Grzech) and Henryk Stein (pseudonym Domski) openly clashed with the leadership of both the Communist Workers’ Party of Poland and the Communist International. This article documents their contribution to the proceedings of the Congress to shed some more light on the Polish Communist Left. For more on the subject check the links in footnotes 2 and 3.

Pannekoek and Gorter's Marxism

A lengthy introduction to the marxism of Pannekoek and Gorter, followed by five translated texts from these two authors.

Między własnością publiczną a własnością wspólną - Anton Pannekoek

Pannekoek

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek tłumaczy różnicę między własnością publiczną a własnością wspólną. Tekst pochodzi z 1947 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie Western Socialist.

Rewolucja robotnicza - Anton Pannekoek

rewolucja_niemcy

Rozdział przedstawiający rewolucję robotniczą jako proces organizacji i samokształcenia klasy pracowniczej, pochodzący z książki Antona Pannekoeka pt. Rady robotnicze (1947). Pannekoek był jednym z głównych teoretyków niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej.

Rady robotnicze - Anton Pannekoek

soviet

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek o radach robotniczych. Tekst pochodzi z 1936 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie International Council Correspondence.

Dla polskich robotników droga do socjalizmu wiedzie przez zbrojne powstanie (Poznań, 1956)

poznan_1956

Odezwa ta pochodzi z 6 numeru „Battaglia Comunista" (lipiec/sierpień 1956), czasopisma Komunistycznej Partii Internacjonalistów z siedzibą we Włoszech.