workers councils

List radnego W. Kowalskiego do Prezydium Rady Miejskiej m. Warszawy (1918)

sdkpil

W tym liście Władysław Kowalski (pseudonim Grzech, Ślusarski; 1883-1937), członek SDKPiL a później lewicy KPRP, wyjaśnia powody swojego odejścia z Rady Miejskiej miasta Warszawy. Powstanie rad robotniczych w całym kraju oznaczało początek ery światowej rewolucji, w świetle której demokracja przedstawicielska i parlamentarna staje się wyłącznie jarzmem dla klasy robotniczej – „Najwyższą i jedyną władzą proletarjatu Warszawy musi być Rada Delegatów Robotniczych”.

The soviets: the Russian workers, peasants and soldiers councils 1905-1921 - Oskar Anweiler

All-Russian assembly of workers' councils, Petrograd 1917

A detailed study of the workers', soldiers' and peasants' councils which sprung up across Russia in the revolutions of 1905 and 1917.

Views and Comments No. 37 (February 1960)

The No. 37 (February 1960) issue of Views and Comments, an anarcho-syndicalist leaning publication produced out of New York by the Libertarian League from 1955 until 1966.

The Vest Pocket Chairman by R. Heathwood and G. Horsman 1960

Vest Pocket Chairman 1960 front cover

The National Council of Labour Colleges (NCLC) was an organisation set up in the United Kingdom to foster working class self-education.

International Council Correspondence Volume 2, Number 12

International Council Correspondence, Vol. 2, no. 12, November 1936

International Council Correspondence Volume 2, Number 9-10

International Council Correspondence, Vol. 2, no. 9-10, September 1936

International Council Correspondence Volume 2, Number 5

International Council Correspondence, Vol. 2, no. 5, April 1936

International Council Correspondence Volume 1, Number 7

The Volume 1, Number 7 (April 1935) issue of International Council Correspondence.

Red Bologna - Max Jäggi, Roger Müller, and Sil Schmid

A post-war history of the Itialian city of Bologna, focusing on its rule by the Italian Communist Party, its movements by various workers councils and co-operatives, and various other fascists of the city.