Anarchist Initiative for Direct Democracy (AID) Kolektibo

Anarki: Akin ang Buhay Ko — Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon

An introduction to Anarchy written in Filipino.