DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Bisaya

Sa Pag-Usab Sa Tanang Butang: usa ka anarkistang pagsangpit

CrimethInc's classic pamphlet on anarchism, To Change Everything translated into Bisaya/Cebuano.