Internacionalistas del Kurdistán

Beszámoló a kurdisztáni internacionalista elvtársak által szervezett találkozóról

"Mi egy elvtársi csoport vagyunk Kurdisztán különböző részeiről, akik internacionalistaként határozzák meg önmagukat. Többségünket mint dezertőröket és/vagy bomlasztókat üldöztek, többünket be is börtönöztek. Kettőnket leszámítva, akik közvetlenül Kurdisztánból érkeztek jelen találkozóra, mindannyian Európában élünk száműzetésben. A tőke elleni küzdelemben találkoztunk, és ma már egy maroknyi internacionalista vagyunk, akik folytatják a küzdelmet."

Встреча, организованная интернационалистами из Курдистана

"Мы, группа товарищей из различных частей Курдистана, определяющих себя как интернационалисты. Большинство из нас подвергались преследованию как дезертиры и / или подрывные элементы, многие были брошены в тюрьмы. Все, кроме двоих, которые приехали непосредственно из Курдистана для участия в этой встрече, находятся в изгнании в Европе. Мы встретили друг друга в борьбе против капитала, и сегодня мы, горстка интернационалистов, продолжаем борьбу."

Report of a meeting organized by internationalist comrades from Kurdistan

LAST UPDATE: Jan 9 2017
"We are a group of comrades from different parts of Kurdistan, who define themselves as internationalists. Most of us were persecuted as deserters and/or subversives, many of us have been imprisoned. All but two of us who came directly from Kurdistan for the present meeting, live in exile in Europe. We have met in the struggle against capital and today we are a handful of internationalists who continue to struggle."
Here is the full version of the text. If someone is interested in proofreading this draft translation, (s)he could contact me to coordinate.

Informe de una reunión organizada por compañeros internacionalistas originarios del Kurdistán

"Somos un grupo de compañeros, originarios de diferentes partes del Kurdistán, que nos definimos como internacionalistas. La mayoría de nosotros fuimos perseguidos como desertores y/o subversivos, muchos hemos estado presos. Todos nosotros, salvo dos, que vinieron directamente desde el Kurdistán para la presente reunión, vivimos exilados en Europa. Nos hemos conocido en lucha contra el capital y hoy somos un puñado de internacionalistas que seguimos luchando."

Rapport d’une réunion organisée par des camarades internationalistes originaires du Kurdistan

DERNIÈRE MISE À JOUR : 9 Jan 2017
« Nous sommes un groupe de camarades, originaires de différentes parties du Kurdistan, qui se définissent comme internationalistes. La plupart d’entre nous ont été persécutés comme des déserteurs et/ou des subversifs, beaucoup ont été emprisonnés. Tous, sauf deux qui sont venus directement du Kurdistan pour cette réunion, nous vivons en exil en Europe. Nous nous sommes rencontrés dans la lutte contre le capital et nous sommes aujourd’hui une poignée d’internationalistes qui continuent de lutter. »
Voici la version finale du texte. Si quelqu'un est intéressé dans la correction de cette traduction, il (ou elle) peut me contacter afin qu'on se coordonne.