Jacek Kuroń

Pierwsza rewolucja antybiurokratyczna 1956-57 - Jacek Kuroń i Karol Modzelewski

lechoslaw_gozdzik

W siódmym rozdziale Listu Otwartego do Partii Kuroń i Modzelewski analizują wydarzenia 1956 roku, które w Polsce charakteryzowały się rozwojem ruchu Rad Robotniczych i pojawieniem się tzw. lewicy październikowej, niezdolnej jednak do sformułowania własnego programu politycznego.