KPRP

Kim byli grzechiści?

Władysław Kowalski-Grzech

W ramach Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) wyodrębniło się wiele, często sprzecznych, kierunków politycznych. Jednym z najwcześniejszych byli tzw. grzechiści – nurt skupiony wokół Władysława Kowalskiego-Grzecha, współzałożyciela KPRP. Oskarżani o „sekciarstwo”, „dogmatyzm”, „antydemokratyzm” czy „antyleninizm”, faktycznie byli jedynym nurtem w partii, który konsekwentnie bronił komunistycznego programu i próbował zapobiec degeneracji międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Krótka historia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

kprp_1919

Historia niemieckiej i włoskiej „ultralewicy” lat dwudziestych XX wieku jest stosunkowo dobrze znana, aczkolwiek głównie w kręgach tzw. „lewicy komunistycznej”. Wiemy, że podobne nurty istniały również w innych partiach komunistycznych, ale spora część tej historii wciąż czeka na udokumentowanie. Ten artykuł jest tego próbą. Sekcja pierwsza jest wstępem do historii Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), sekcja druga dokładniejszym spojrzeniem na lewicę tej partii.

From the Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland

kprp_1918

A translation of two documents from the 1918 Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP): the political platform of the party and a proclamation directed to the proletariat of Poland. These documents represent the early politics of the KPRP, which have been by some characterised as ‘Luxemburgist’ or ‘ultra-leftist’ (e.g. opposition to national self-determination, rejection of parliamentarism).

A Brief History of the Communist Workers’ Party of Poland

kprp_1919

The history of the German and Italian left is relatively well known, even if mainly within left communist circles. We know that similar currents existed in other communist parties, although much of that history is yet still to be documented. This article is an attempt at that. The first section is an introduction to the history of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP) and the second a more thorough look at its left-wing.

The Russian revolution and the international proletariat - Maria Koszutska

Maria Koszutska

This collection of articles, published during August 1918 in the newspaper of the PPS-Left, while clearly supportive of the Bolsheviks, discusses many controversial aspects of their rule: the Treaty of Brest-Litovsk, the peasantry, the terror, as well as the question of democracy. Koszutska encourages the international proletariat to take an active part in the events, and help guide them on the correct path to socialism, rather than remain critics on the outside.