Mèo Mun

Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Giải Huyền Thoại Về Hiệp Ước Hoà Bình Oslo

Hiện nay, khi giới học thuật phương Tây đã giải ảo cái gọi là “tiến trình hòa bình” đến từ Israel và sự ảo tưởng từ hiệp ước hòa bình Oslo, chúng tôi nhận thấy vẫn có một niềm tin cố hữu cho rằng Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã từ chối những cuộc thương nghị hòa bình đến từ Oslo. Palestine bị biến thành một kẻ thích gây hấn, cực đoan và không chịu nhượng bộ. Điều nguy hại hơn là nhiều kẻ tô vẽ Israel thành người nhân từ, làm mọi cách để được hưởng hòa bình nhưng đều bị phía đại diện Palestine từ chối.

The History of May Day

A May Day History Comic

A short comic about the history of May Day. Illustrated by Viro — a Vietnamese artist, with historical support from Working Class History. Available in English and Vietnamese.

The Fight for Partial Freedom in Vietnam

Celebration at the iSee LGBT Event

Western leftists, communists, and anarchists alike routinely call for “unity” with the authoritarian oppressors in their favourite “socialist” states. They value a cheap, doom to end in failure unity with the statists, the genocide deniers, the red fascists, more than the well-being and liberation of marginalised groups.

Queerphobia in Vietnam

A flag that represents your gender, sexuality, and humanity

Is queerphobia in Vietnam a mere product of colonialism, and does it matter?

The Broken Promises of Vietnam

 “A Rats' Revolution” by Diều Hâu.

A Vietnamese anarchist critique of the so-called "socialism" of Vietnam.