Mèo Mun

Mèo Mun, Anarchist Views from Vietnam

A red and black anarchist flag with a purple cat with a yellow star.

The Final Straw Radio talks to Mèo Mun, an anarchist collective working to make anarchist materials and ideas more accessible to a Vietnamese audience, together with providing an analysis of social struggles from a Vietnamese anarchist lens.

Retrieved from The Final Straw Radio.

Also available as a printable zine.

Janji Palsu Vietnam

“Revolusi Tikus” oleh Diều Hâu.

A translation of our piece “The Broken Promises of Vietnam” into Bahasa Indonesia. Translated by Ameyuri Ringo.

Die gebrochenen Versprechen Vietnams

“A Rats’ Revolution” von Diều Hâu.

Eine Kritik vietnamesischer Anarchist*innen am sogenannten „Sozialismus“ in Vietnam.
A translation of our piece “The Broken Promises of Vietnam” into German. Translated by die plattform.

Entrevista a Xuân Rayne: Vietnamita, anarquista, trabajadora sexual

Xuân Rayne, una anarquista vietnamita y trabajadora sexual no binaria

Entrevistamos a Xuân Rayne, una anarquista vietnamita y trabajadora sexual no binaria afincada en Estados Unidos, para que nos explique la intersección de sus identidades, los caminos de la solidaridad internacional entre los trabajadores del sexo y cómo los trabajadores en general pueden estar con los trabajadores del sexo.
Xuân utiliza cualquier/todos los pronombres.
A translation of our interview with Xuân Rayne into Spanish. Translated by Grupo Anarquista Aurora.

Việt Nam: Những Lời Hứa Bỏ Ngỏ

"Cách mạng của chuột" - Diều Hâu

Người vô trị Việt Nam phê phán cái được gọi là “chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam. Xem bản video từ veritas et caritas tại đây.
Also available in Spanish, French, Greek and English.

Phỏng vấn Xuân Rayne: người lao động tình dục vô trị người Việt

Xuân Rayne: người lao động tình dục vô trị người Việt

Nhân ngày Quốc tế Người Lao động Tình dục 2/6, Mèo Mun đã phỏng vấn Xuân Rayne — một người vô trị và lao động tình dục phi nhị nguyên giới (non-binary) gốc Việt hiện đang sống tại Mỹ. Qua bài phỏng vấn này, chúng mình muốn tìm hiểu góc nhìn của Xuân về sự giao thoa của những danh tính này, về con đường cho tình đoàn kết giữa những người lao động tình dục trên toàn thế giới, và cách người lao động trong các ngành nghề khác có thể đấu tranh cùng người lao động tình dục. Xuân dùng mọi đại từ nhân xưng (anh ấy/cô ấy/bạn ấy). (English original).

Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για το Βιετνάμ

«Μια επανάσταση αρουραίων» του Diều Hâu

Μια βιετναμέζικη αναρχική κριτική του λεγόμενου «σοσιαλισμού» του Βιετνάμ.
A translation of our piece “The Broken Promises of Vietnam” into Greek. Translated by Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.

Les promesses brisées du Vietnam

Une toile de Diêu Hâu inspirée par une peinture traditionnelle vietnamienne.

Critiques d’un anarchiste Vietnamien.
A translation of our piece “The Broken Promises of Vietnam” into French. Translated by Collectif Emma Goldman.

Entretien avec Xuân Rayne, travailleur du sexe vietnamien et anarchiste

Xuân Rayne, travailleur du sexe vietnamien et anarchiste

Nous avons interviewé Xuân Rayne, un anarchiste vietnamien et un travailleur du sexe non binaire basé aux États-Unis, pour connaître leurs points de vue sur l'intersection de leurs identités, les voies de la solidarité internationale entre les travailleurs du sexe et la façon dont les travailleurs en général peuvent se tenir aux côtés des travailleurs du sexe. Xuân utilise tous les pronoms.
A translation of our interview with Xuân Rayne into French. Translated by Al Raven.

Interview with Xuân Rayne: Vietnamese, Anarchist, Sex Worker

Xuân Rayne: Vietnamese, Anarchist, Sex Worker

We interviewed Xuân Rayne, a Vietnamese anarchist and non-binary sex worker based in the United States for their insights into the intersection of their identities, the paths for international solidarity among sex workers, and how workers in general can stand with sex workers. Xuân uses any/all pronouns. 
Also available in Tiếng Việt, French, and Spanish.