Otto Schreiber

Otto Schreiber (1868 – 1917) – ofiara wojny za “wolność i demokrację”

Krótka biografia niemieckiego anarchisty Otto Schreibera, który przez wiele lat działał w Londynie.

Schreiber, Otto, 1868-1917: victim of the war “for liberty and democracy”

Letter from Schreiber to Landauer

A short biography of German anarchist Otto Schreiber, who was active in London for many years.