Tiếng Việt

Bức Thư Từ Một Người Vô Trị Cuba

 Bức ảnh huyền thoại: “Bất cứ ai cản bước người anh em này chính là kẻ thù.”

Bản dịch bức thư từ một người vô trị Cuba chia sẻ góc nhìn về tình hình chính trị hiện nay ở Cuba.
Originally published by Polemica Cubana. English translation at Bentley.noblogs.org.

Việt Nam: Những Lời Hứa Bỏ Ngỏ

"Cách mạng của chuột" - Diều Hâu

Người vô trị Việt Nam phê phán cái được gọi là “chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam. Xem bản video từ veritas et caritas tại đây.
Also available in Spanish, French, Greek and English.

Phỏng vấn Xuân Rayne: người lao động tình dục vô trị người Việt

Xuân Rayne: người lao động tình dục vô trị người Việt

Nhân ngày Quốc tế Người Lao động Tình dục 2/6, Mèo Mun đã phỏng vấn Xuân Rayne — một người vô trị và lao động tình dục phi nhị nguyên giới (non-binary) gốc Việt hiện đang sống tại Mỹ. Qua bài phỏng vấn này, chúng mình muốn tìm hiểu góc nhìn của Xuân về sự giao thoa của những danh tính này, về con đường cho tình đoàn kết giữa những người lao động tình dục trên toàn thế giới, và cách người lao động trong các ngành nghề khác có thể đấu tranh cùng người lao động tình dục. Xuân dùng mọi đại từ nhân xưng (anh ấy/cô ấy/bạn ấy). (English original).

The History of May Day

A May Day History Comic

A short comic about the history of May Day. Illustrated by Viro — a Vietnamese artist, with historical support from Working Class History. Available in English and Vietnamese.