Ang COVID19: Isang pahayag mula sa Local Autonomous Network