דער קלאסען קאמפּף

דער קלאסען קאמפּף
דער קלאסען קאמפּף

[right]טיילווײַז אָנלײַנע אַרכיוו פֿון דער קלאסען קאמפּף, אַ ייִדישע אַרבעטער צײַטונג וואָס האָט אַרויסגעגעבן אין פֿאַראייניקטע סטאַטן אַן ערך 1919
[/right]

Submitted by Working Class … on April 21, 2020