Enternasyonalistlerin Ukrayna’da kı Savaşa Karşı Deklerasyonu

Enternasyonalistlerin Ukrayna’da kı Savaşa Karşı Deklerasyonu

(Rusya'dan KRAS ve Ukrayna'dan AWU'nun bildirileri)

Submitted by mikail firtinaci on March 2, 2014

Enternasyonalistlerin Ukrayna’da kı Savaşa Karşı Deklerasyonu:

Savaşa Karşı Savaş! ‘Vatan’ için tek damla bile kan dökülmesine hayır!

Ukrayna’daki oligarşik klanlar arasında güç mücadelesi uluslararası bir savaşa doğru evriliyor. Rusya kapitalizmi, uzun süredir, güçlü ekonomik, finansal ve politik çıkarlarının olduğu Doğu Ukrayna ve Kırım üzerinde uzun erimli emperyal ve yayılmacı emellerini gerçekleştirmek için Ukrayna devlet gücününün yeniden dağıtılmasından faydalanmak istiyor.

Yeni bir ekonomik krizin yaklaşmakta olduğu Rusya’da rejim, işçi sınıfının düşük ücret ve emekli maaşları, mevcut sağlık, eğitim ve benzeri kamu hizmetlerinin ortadan kaldırılması gibi büyüyen sorunlarından dikkatleri kaçırmak için Rus milliyetçiliğinin ateşini harlamak peşinde. Milliyetçi ve savaş yanlısı retoriğin gürültüsü içinde gerici muhafazakar değerler ve baskıcı politikalara dayanan otoriter ve korporatist bır devletin gelişmesi çok daha kolay olacaktır.

Ukrayna’da ise ağır ekonomik ve politik kriz ‘eski’ ve ‘yeni’ oligarşik elitler arasında derinleşen bir çatışmaya yol açtı ve böylece bunlardan biri diğerine karşı aşırı-sağ ve aşırı milliyetçi oluşumları kullanarak Kiev’de bir devlet darbesi gerçekleştirdi. Kırım ve Doğu Ukrayna’nın politik elitleri güçlerini ve mülklerini Kiev’in yeni beyleriyle paylaşmak niyetinde değiller; bu yüzden de Rus hükümetinden gelecek yardıma bel bağlamış durumdalar. İki taraf da azgın milliyetçi histerilerin arkasına sığınmış durumda; bu bir taraf için Rus milliyetçiliği iken diğeri için Ukrayna milliyetçiliği. Silahlı çatışmalar ve katliamlar oluyor. Batılı güçlerinde kendi çıkar ve hedefleri var ve bu doğrultuda bir batı müdahalesi 3. Dünya Savaşı'na dahi yol açabilir.

Her zaman olduğu gibi birbirleriyle savaşan patron toplulukları, biz sıradan halkı: işçileri, ücretlileri, işsizleri, öğrencileri ve emeklileri onların çıkarları için savaşmaya zorluyor… Bizi milliyetçi afyonla uyutarak birbirimize düşürmek, gerçek çıkarlarımızı ve ihtiyaçlarımızı bize unutturmak istiyorlar; biz ise onların ‘vatanlarını’ umursamıyoruz ve umursayamayız; çünkü bizi köleleştirmek ve bastırmak için kurdukları sistemde iki yakamızı bir araya getirmek gibi çok daha ciddi sorunlarımız var.

Milliyetçi zehirlenmeye boyun eğmeyeceğiz. Kahrolsun devletleri, ‘milletleri’, bayrakları ve makamları! Bu bizim savaşımız değil. Onların saraylarının, banka hesaplarının bedelini kanımızla ödeyemeyiz! Onlar iktidarların yumuşak koltuklarında otursunlar diye savaşa gidemeyiz! Ve eğer Moskova’daki, Kiev’deki, Lviv’deki, Harkov’daki, Donetsk’deki ya da Simferepol’daki patronlar bu savaşı başlatır ise, görevimiz elimizden gelen her şekilde bu savaşa karşı direnmektir!

Uluslar arasında savaşa,

Sınıflar arasında barışa hayır!

KRAS, Uluslararası İşçi Birliği Rusya Seksiyonu
Ukrayna, Rusya, Moldovya, İsrail, Litvanya’dan Enternasyonalistler
Moldovya Anarşist Federasyonu
Devrimci Sosyalistler Fraksiyonu (Ukrayna)

---------

Rus Müdahalesi Üzerine Ukrayna'dan AWU (Otonom İşçi Sendikası) Açıklaması

27 Şubat 2014'te Kırım'ın Rus-yanlısı şovenistleri, Berkut isyan polisleri ve Rus Karadeniz Donanması desteğiyle Kırım'da askeri darbe yaptı. Şimdiden Aksionov liderliğindeki "Rus Birliği" hareketi hükümetinin Kremlin rejiminin kuklasından başka birşey olmadığı barizdir.

Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sınırlarının ihlal edilemezliğini bir değer olarak görmüyoruz. Kırım'ın şiddet yoluyla "pasifikasyonu"na karşıyız, ancak Kırım'ın statüsünün Kırımlı Tatar azınlığın görüşüne de gereken itibar gösterilerek tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Son olaylar Putin'in kendisini Kırım'ı ilhak etmekle de sınırlandırmayacağını gösteriyor. Emperyalist Kremlin rejiminin amacı Rus pratiklerini Ukrayna'nın tüm topraklarına yaymak. Rus rejimi bu nedenle post-Sovyet dönemde proletaryanın çıkarlarına yönelen ana tehdit olduğunu kanıtladı.

Biz savaş ve militarizm karşıtlarıyız. Bu vaziyette bilinçli proleterlerin sadece kendilerine güvenebileceklerini düşünüyoruz.

NATO'dan "kurtarılmayı" beklemenin anlamı yok. Ukraynalı milliyetçi politikacılar en iyi ihtimalle ancak toprakların bir kısmının savunmasını örgütleyebilir. Savaş ancak tüm ülkelerin ve en başta Ukraynalı ve Rus proleterlerin beraber Putin'in kriminal rejimine karşı bir duruş gerçekleştirmesi ile savuşturulabilir.

Putin'in rejimine son verecek Ukraynalı ve Rus proletarya ile tüm ilerici demokratik kuvvetlerin ortak eylemi aynı zamanda şu anda Ukrayna'da süren neoliberal eğilimli milliyetçi rejimin de sonu anlamına gelecektir.

Batı solcularının ve anarşistlerinin Putin'in rejimini ABD'ye karşı desteklemek sonucuna çıkan sözde "anti-emperyalizm" ile bağlantılarını kesmelerinin de zamanı geldi.

Uluslar arasında savaşa, sınıflar arasında barışa hayır!

Comments

mikail firtinaci

10 years 3 months ago

In reply to by libcom.org

Submitted by mikail firtinaci on March 3, 2014

Edited for grammatical mistakes.