Praxis 1967 5-6

Praxis 1967 5-6

The issue 5-6, 1967, of the journal "Praxis".

Rudi Supek - Uvodna riječ
Danko Grlić - Kreacija i akcija
Diskusija o predavanju D. Grlića
Milan Kangrga - Što je postvarenje?
Vanja Sutlić - »Stvaralaštvo i postvarenje«
Diskusija o predavanjima M. Kangrge i V. Sutlića
Gajo Petrović - Smisao i mogućnost stvaralaštva
Diskusija o predavanju G. Petrovića
Predrag Vranicki - Država i partija u socijalizmu
Diskusija o predavanju P. Vranickog
Rudolph Berlinger - Opunomoćenje za djelo
Ljubomir Tadić - Birokratija -- postvarena organizacija
Svetozar Stojanović - Društveno samoupravljanje i socijalistička zajednica
Ernest Mandel - Sloboda i planiranje u kapitalizmu i socijalizmu
Veljko Korać - Mogućnost i perspektive slobode u savremenom svetu
Vladimir Filipović - Uloga filozofije u našem vremenu po Marxu i Husserlu
Ludwig Landgrebe - Fenomenološka analiza vremena i pitanje o subjektu istorije
Kostas Axelos - Od logosa do logistike
Kasim Prohić - Edmund Husserl - mislilac krize
Ivan Focht - Granice Hartmannove estetike
Boro Gojković - Modeli znanja i priroda govora
Georg Lukács - Veliki Oktobar 1917 i današnja literatura
Davor Rodin - Karl Korsch i kraj jedne epohe razvoja marksizma
Miladin Životić - Između dvaju tipova savremene kulture
Antun Žvan - Samoupravljanje i avangarda
Mihály Vajda - Otuđenje i socijalizam
Ljerka Šifler-Premec - Mit i praksa
Andre Gorz - Teški socijalizam (Rudi Supek)
José Ortega y Gasset - Was ist Philosophie? (Branko Bošnjak)
Nicola Abbagnano - Scritti scelti (Boris Kalin)
Kostas Axelos - Einfühhrung in ein künftiges Denken (Blaženka Despot)
John Kenneth Galbraith - The New Industrial State (Ivan Kuvačić)
P. Bourdien et A. Darbel - L'amour de l'art (Maja Minček)
Les Temps Modernes - Izraelsko-arapski sukob (Rudi Supek)
Gajo Petrović - Dijalektika oslobođenja
Kratke informacije

AttachmentSize
praxis_1967-5-6.pdf6.51 MB