Kurdi

Nasandin?

(libcom.org) serçaweyeke bo hemû ew kesaney ke xwazyarî begjaçunewe û narrezayî derbrrîn û berperçdanewe û ceng kirdnin bo başkirdin û çakkirdnî jyanyan, jyanî komonîtyekeyan û helumercî karkirdinyan. ême weku xellke asayyeke, demanewêt le lêdwan û miştumirrkirdnî serkewtnekan û têkişkanekanî raburdû û wanewergirtin lêyanewe fêrbîn û sitratîcîgelêk bo zyadkirdin hêz bo berrêwebirdnî karubarî jyanman û kontrollî jyanman desteberbkeyn.