Poland 1956

Poland 1956 Photo Gallery

A small collection of photographs documenting the wave of anti government protests in Poland in 1956, that were overshadowed by the events in Hungary of that same year.

Dla polskich robotników droga do socjalizmu wiedzie przez zbrojne powstanie (Poznań, 1956)

poznan_1956

Odezwa ta pochodzi z 6 numeru „Battaglia Comunista" (lipiec/sierpień 1956), czasopisma Komunistycznej Partii Internacjonalistów z siedzibą we Włoszech.

Pierwsza rewolucja antybiurokratyczna 1956-57 - Jacek Kuroń i Karol Modzelewski

lechoslaw_gozdzik

W siódmym rozdziale Listu Otwartego do Partii Kuroń i Modzelewski analizują wydarzenia 1956 roku, które w Polsce charakteryzowały się rozwojem ruchu Rad Robotniczych i pojawieniem się tzw. lewicy październikowej, niezdolnej jednak do sformułowania własnego programu politycznego.

Poland 1956 - Vladan Vukliš

"We demand bread" (secret police photo)

A history of the uprising in Poland, 1956 which began at the ZISPO factory in Poznan.

Poznan 1956 and Radom 1976

June-August 1976 Warsaw

A background report for Radio Free Europe written in 1981, detailing the workers uprisings in Poznan '56 and Radom '76. Readers should bear in mind that Radio Free Europe was set up and funded by the CIA, however this text contains useful historical information which we reproduce for reference.