Dla polskich robotników droga do socjalizmu wiedzie przez zbrojne powstanie (Poznań, 1956)