Polski

Melacci, Bernardo (1893-1943)

Krótka biografia włoskiego anarchisty Bernardo Melacciego

Otto Schreiber (1868 – 1917) – ofiara wojny za “wolność i demokrację”

Krótka biografia niemieckiego anarchisty Otto Schreibera, który przez wiele lat działał w Londynie.

Zasady socjalizmu (Program Erfurcki)

Zasady socjalizmu (Program Erfurcki)

1907 Polish translation of The Class Struggle (The Erfurt Program) (1892)
Zasady socjalizmu (Program Erfurcki)

Anty-parlamentarna rezolucja Władysława Kowalskiego-Grzecha

II_konferencja_kprp

Na II konferencji Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w 1921 roku Władysław Kowalski-Grzech (główny przedstawiciel lewicy komunistycznej w Polsce) i anonimowy tow. C. przedstawili rezolucje przeciwko udziałowi partii komunistycznej w wyborach parlamentarnych. Opowiedzieli się za zastąpieniem burżuazyjnego parlamentaryzmu systemem Rad Delegatów Robotniczych. Ostatecznie jednak II Konferencja wypowiedziała się za udziałem w wyborach 18 głosami przeciw 11.

Między własnością publiczną a własnością wspólną - Anton Pannekoek

Pannekoek

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek tłumaczy różnicę między własnością publiczną a własnością wspólną. Tekst pochodzi z 1947 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie Western Socialist.

Rewolucja robotnicza - Anton Pannekoek

rewolucja_niemcy

Rozdział przedstawiający rewolucję robotniczą jako proces organizacji i samokształcenia klasy pracowniczej, pochodzący z książki Antona Pannekoeka pt. Rady robotnicze (1947). Pannekoek był jednym z głównych teoretyków niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej.

Rady robotnicze - Anton Pannekoek

soviet

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek o radach robotniczych. Tekst pochodzi z 1936 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie International Council Correspondence.

Dziesięć tez o marksizmie dzisiaj - Karl Korsch

korsch

Tekst napisany w 1950 r., po tym jak Karl Korsch odrzucił ortodoksyjny marksizm.

Marksizm Pierwszej Międzynarodówki - Karl Korsch

pierwsza_międzynarodowka

Niemiecki marksista Karl Korsch o Pierwszej Międzynarodówce (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Robotników). Tekst napisany w 1924 r.

Czego chce Związek Spartakusa? - Róża Luksemburg

Spartakusbund

Projekt programu Komunistycznej Partii Niemiec (Związku Spartakusa) napisany przez Różę Luksemburg. Jednogłośnie przyjęty i opublikowany w „Die Rote Fahne” (14 grudnia 1918 r.).