Dostali jsme a publikujeme: Za skutečnou třídní solidaritu s „uprchlickými“ a „přistěhovaleckými“ proletáři!

INTERNACIONÁLNÍ PROLETÁŘI: ZA SKUTEČNOU TŘÍDNÍ SOLIDARITU S „UPRCHLICKÝMI“ A „PŘISTĚHOVALECKÝMI“ PROLETÁŘI!

Submitted by Guerre de Classe on November 5, 2015

Soudruzi, proletáři Evropy, už zase vám vykládají, že vaše životní úroveň či dokonce samotné vaše životy jsou ohrožovány jakýmisi „cizáky“. Jste vydíráni dalšími škrty v „sociálních službách“ a ztrátou vašich zaměstnání... jako kdyby to programem vládnoucí třídy již nebylo! Straší vás šířením „cizího náboženství“ a „cizí kultury“ a pohání vás k obraně „vaší vlastní“ země, kultury, víry, atd... jako kdyby to znamenalo něco jiného než obranu zájmů místní frakce buržoazie! Jako kdyby to sloužilo něčemu jinému, než udržovaní kapitalistického práva a pořádku a utužování dominantní ideologie, která nás činí ochotnými akceptovat naše vykořisťování!

Rozdělováni na „bílé“ a „černé“ či „Romy“, „přistěhovalce“ a „domácí“, „muže“ a „ženy“. Nehledě na to, kolikrát už jsme si tím prošli, buržoazie je znovu a znovu připravena na nás tyto špinavé triky vytáhnout! Slouží to účelu separovat třídní boj v jedné části světa od třídního boje v jiných částech. K separaci proletářů od proletářů, abychom v sobě navzájem neviděli své třídní bratry a sestry, ale své nepřátele.

Současná vlna uprchlíků přicházejících do Evropy ze Sýrie, Iráku, Somálska, Afghánistánu, Egypta, Ukrajiny, atd, je produktem brutálního rozdrcení proletářských bojů: - dělnických stávek, vojenských vzpour a povstání. Bojů reagujících na kapitalistickou krizi a její projevy ve formě rostoucích cen základních komodit jako jsou jídlo, palivo a bydlení, vzrůstající nezaměstnanosti, poklesu reálných mezd, další racionalizace výroby a zvýšené státní kontroly jež dopadají na proletariát po celém světě.

Byli bombardováni, stříleni, vyhladověni, mučeni.. byli lákáni a poháněni různými lokálními buržoazními frakcemi – nacionalisty, islamisty, „separatisty“, odboráři či „libertinskými municipalisty“ - k tomu aby přeměnili svůj boj za lepší životní podmínky a proti státní represi, v boj za národní, stranické či náboženské symboly a prapory, k tomu aby se navzájem nenáviděli a zabíjeli.

Proto aby zabránily proletářskému hnutí planoucímu v zemích Maghrebu a Mashreku, Turecku, Řecku, stejně jako v mnoha zemích Afriky ve stržení hranic - vnitřních i těch patřících „Pevnosti Evropě“, Euro-Americké ( Rusko nevyjímaje ) buržoazní frakce, jednotně ve své nejednotě, podporují všechny tyto politické a náboženské sekty a milice penězi, zbraněmi, propagandou a svodkami svých tajných služeb. Zároveň tím míří na pojištění svých geopolitických a ekonomických zájmů v mezi-buržoazní konkurenci.

Nyní, když poslední projevy autonomního boje naší třídy v Sýrii, Iráku a jinde jsou poráženy a jejich vztek odveden ve prospěch lidové podpory jednotlivých stran občanské války, tento mezi-kapitalistický střet eskaloval jen v další masová jatka proletariátu. A když se proletáři a proletářky z těchto míst snaží uprchnout a zachránit své životy, když pro ně neexistuje jiná perspektiva než utrpení, jsou zase jen zneužiti jako ideologický bič proti „místním“ proletářům a proletářkám.

My, světový proletariát na území Evropy, musíme bojovat proti státnímu násilí proti našim třídním bratrům a sestrám, kteří sem přicházejí, musíme odsoudit všechny ideologické snahy rozdělovat je na „uprchlíky“ a „ekonomické migranty“, snahy zavírat je do koncentračních táborů či je vyhošťovat zpět. Musíme se postavit falešné solidaritě pravice, levice či krajní levice kapitálu, které je vidí pouze jako nástroj budoucího ideologického rozdělení, vnuceného naší třídě. Musíme organizovat třídní boj spolu s nimi a s proletariátem zbytku světa.

Musíme rozšířit naše sbratřováni nad rámec praktické solidarity, jako je jídlo, přístřeší a léky!
Musíme se organizovat společně k obraně proti státnímu násilí!
Musíme agitovat za revoluční defétismus ve válečné zóně, stejně jako zde za zastavení vojenských dodávek!
Musíme společně tady a teď bojovat proti škrtům!
Musíme v jejich boji rozpoznat boj náš a pochopit, že je hnán našimi vlastními zájmy globální třídy. Vykořisťované třídy, jenž ukončí veškeré vykořisťování a zničí a překoná kapitalistickou třídní společnost v globální komunistické revoluci!

Internacionální proletáři 2015

Comments