Kamp mot dyrtiden: Massmilitans i 1800-talets Sverige – Kämpa Tillsammans