Svenska

Anarkismen - Stig Dagerman

Av Stig Dagerman.
Från sid 28-32 i Stig Dagerman och syndikalismen.
Texten publicerades ursprungligen i "40-tals" februarinummer 1946, återgivet under ovanstående rubrik i Arbetaren 9 mars 1946, alltså artikeln som i det föregående omtalats med rubriken "Min syn på anarkismen".

libcom.org - en introduktion

libcom.org är en resurs för alla som önskar att strida för att förbättra sina liv, sina samhällen och sina arbetsförhållanden. Vi vill diskutera, lära oss från tidigare vinster och förluster och utveckla strategier för att öka på makten vi, som vanliga människor, har över våra egna liv.

Samma fiender, samma kamp! Ett häfte om nyliberalism, kapitalets kriser, globaliseringen av ekonomin och revolutionära strategier – Kämpa Tillsammans

Samma fiender, samma kamp!

Detta häfte från 1998 tecknar bakgrunden till den kapitalistiska krisen och analyserar konsekvenserna av den globala omstrukturering som rullat tillbaka varje form av historisk välfärdskompromiss, stöpt om klassförhållandena och därigenom uppställt i grunden nya villkor för de avlönades och de icke-avlönades kamper.

Kamp mot dyrtiden: Massmilitans i 1800-talets Sverige – Kämpa Tillsammans

Kravaller i Stockholm 1917

Innan strejkvapnet blev det främsta kampmedlet för arbetarklassen var kravallen ett sätt för folket att göra motstånd. I denna artikel påminner gruppen Kämpa Tillsammans om massmilitansen i 1800-talets Sverige.

Ingen fred i klasskriget! Revolutionära perspektiv idag – Kämpa Tillsammans

Tillsammans – gemenskap och klasskamp på samhällsfabrikens golv: en antologi

Artikel från 1998 om behovet av nya, mer antagonistiska kampformer i hela samhällsfabriken i stil med den syndikalistiska registermetoden och de autonoma självreduktionskamperna i Italien på 70-talet.

Kommunismen före revolutionen - Paul Petard

... Om vi accepterar att dagens kamper "bara" är pågående, att vi är "fast" i en svag och fragmenterad klass kamp, att det inte finns någon omedelbar möjlighet med en lyckad och total omstörtning av kapitalismen genom en central politisk fysisk aktion.