libcom.org - en introduktion

libcom.org är en resurs för alla som önskar att strida för att förbättra sina liv, sina samhällen och sina arbetsförhållanden. Vi vill diskutera, lära oss från tidigare vinster och förluster och utveckla strategier för att öka på makten vi, som vanliga människor, har över våra egna liv.

Submitted by Steven. on January 20, 2013

Problemet

Vi vaknar varje dag för att gå till jobbet, ta order från en förman. Vi sitter på jobbet och räknar minuterna tills vi slipper hem, dagarna till veckoslutet, veckorna till vår nästa semester, drömmer bort våra liv. Eller ännu värre, vi kan inte hitta ett jobb, så vi måste klara oss på understöd. Vi oroar oss över hur vi skall betala våra räkningar och klara hyran och vi verkar jämt ha samma bankbalans i slutet av månaden. Vi undrar om vi någonsin kommer att kunna lägga något åt sidan för att en dag bilda en familj, "kanske nästa år" tänker vi. Vi blir arga över det senaste kriget regeringen har bestämt sig att starta, men de ignorerar oss igen. Vi ser de senaste nyheterna om klimatförändringen och undrar om våra barn har någon framtid.

Problemet är att vi varje dag återskapar en värld som inte byggdes för att möta våra behov och som inte är är under vår kontroll. Vi är inte människor, vi är mänskliga resurser, kuggar i hjulet på en maskin som endast tjänar ett syfte: profit. Denna ändlösa strävan efter profit håller oss bundna i trågiga jobb, eller sökandes efter dem när vi är arbetslösa. Den håller oss oroliga för hur vi skall betala hyran, eller låneförkortningen, medan våra hem länge sedan byggdes och betaldes för. Den håller planeten på stadig kurs mot en miljökatastrof alltmedan klimatförändringen accelererar under världsledarnas styre.

I denna värld har allting sitt pris. Varje dag träder flera saker in på marknaden. För ett århundrade sedan var det bilar, idag har till och med DNA och jordens atmosfär ett pris. För de saker i livet vi njuter mest av - vänskap, kärlek, lek - känns tanken av att ge dem ett pris absurd, rentav motbjudande. Tanken känns för oss absurd eftersom marknaden inte fungerar efter samma principer som vi gör. Marknadskrafterna lämnar hundratals miljoner svältande i en värld med överlopps mat. Miljoner förnekas AIDS medicin medan läkemedelsföretag använder halva sin budget på marknadsföring och administration. Markanden erkänner inte mänskliga behov om de inte backas av pengar. Enda sätter att få pengarna är att arbeta för en chef eller erhålla understöd. Genom att jobba för en lön träder våra egna kroppar och sinnen in på marknaden som saker att köpa och sälja.

När vi arbetar skapar vi saker som kan säljas på marknaden. Men vi betalas inte det fulla värdet för vad vi skapar, annars skulle det inte bli något över som profit åt cheferna. Om bolaget inte kan göra tillräckligt stor vinst läggs det ner, vi blir onödiga, och pengarna investerar annanstans. Chefernas intressen är inte samma som våra. Problemet med marknaden är inte att priserna är för höga eller tillgångarna för småa. Problemet är inte för mycket eller för lite kontroll. Problemet är att allting har sitt pris. I marknadsvärlden medverkar mänskliga behov endast om människorna ifråga råkar vara rika nog att tillfredsställa dessa. Världens regeringar fungerar alla för att upprätthålla denna situation, ibland med demokrati och välfärd som morot, andra gånger med diktatur och krigsföring som piska. Detta är inte vår värld.

Varje dag strider vanliga människor tillbaka. Arbetare organiserar sig, strejkar, ockuperar och revolterar, reser sig upp för mänskliga värden i en omänsklig värld. Denna sida är för dem. För dig. För oss. Dem bland oss som inte har något att sälja utöver sin arbetskraft och ingenting att förlora utom våra kedjor. Dem bland oss som denna bedrövliga värld suger livet ur som en vampyr. Då vi står upp för våra behov förutser vi en annorluna värld, en värld byggd på principen "från var och en utgående från förmåga, till var och efter behov." En värld av frihet och gemenskap - frihetlig kommunism.

Idéerna

Namnet libcom är en förkortning av orden "libertarian communism" (frihetlig kommunism), den politiska idé vi identifierar oss med. Frihetlig kommunism är det politiska uttrycket för de alltid närvarande tendensera av sammarbete och solidaritet i mänskliga samhällen. Dessa strömningar av ömsesidig hjälp står att finna genom hela samhället. I små vardagsexempel, så som människor som kollektivt ordnar en middag, eller hjälper en främmande människa bära en barnvagn nerför en trappa. De kan också uppenbara sig på mera synliga sätt, som när en grupp av arbeta håller en sympatistrejk för en annan. Eller så kan de explodera och komma att vara de rådande krafterna i samhället, som i Argentina 2001, Grekland idag, Kwanju i Sydkorea 1980, Portugal 1974, Frankrike 1968, Ungern 1956, Spanien 1936, Ryssland 1917, Paris 1871...

Vi identifierar oss själva främst med tendendera av arbetarsolidaritet, -sammarbete och -kamp genom historien, oberoende av om dessa var medvetet frihetligt kommunistiska (så som i Spanska revolutionen eller inte. Vi är också under inflytelse av vissa teoretiska och praktiska traditioner, så som anarko-kommunism, anarko-syndikalism, extremvänstern, vänster kommunism, frihetlig Marxism, rådskommunism, och så vidare. Vi sympatiserar med författare och organisationer inklusive Karl Marx, CLR James, Maurice Brinton, Wildcat Germany, Anarchist Federation, Solidarity Federation, prole.info, Aufheben, Solidarity, situationisterna, Spanska CNT, och andra.

Emellertid erkänner vi begränsningarna för att verkställa dessa idéer och organisationsformer i dagens samhälle. Vi betonar förståelse och förändring av de social relationer vi upplever här och nu, i våra vardagliga liv, för att förbättre våra förhållanden och skydda planeten, alltmedan vi lär från framgångar och baklsag av tidigare arbetarklass rörelser och idéer.

Sidan

Sidan innehåller nyheter and analyser av arbetarstrider, diskussioner och ett konstant växande arkiv på över 10,000 artiklar från historia och biografier till teoretiska texter, hela böcker och pamfletter tillförda av våra över 10,000 användare. Vi har över åren inkluderat många andra online akriv av texter, och har utöver detta hundratals texter exklusivt skriva eller skannade för oss. Vi är fullständigt oberoende av alla fackförbund och politiska partier; sidan finansieras i sin helhet av abonnemang från våra frivilliga administratorer och donationer från användare.

Om du tror du kunde hålla med oss, varför inte registera dig och delta?

Comments