Kio estas CNT?

KIO ESTAS CNT ?
KIO ESTAS ANARKO-SINDIKATISMO ?
Kun INTERNACIA LABORISTA
ASOCIO STATUTOJ

Submitted by Reddebrek on May 26, 2020

NACIA KONFEDERACIO DE LABORO ESTAS KONFEDERACIO DE SINDIKATOJ, KIES PRINCIPOJ KAJ CELOJ ESTAS LIBERECANAJ.

La kapitalisma sistemo ne reformeblas ; oni devas forigi tiun socian funkciadon. Sed la rimedoj uzataj por trafi tiun *an*on devas esti en plena akordo kun la celoj : la marks-leninisma metodo malsukcesis en sangbanego. Tiamaniere, la ideo mem pri revolucio i*is ekstreme suspektinda laû multaj uloj, kaj tre fundamente ligita al la ideo de timego.Laû ni anarkosindikatistoj, laû ni liberecanoj, nenio *an*os sen la konscia kaj lar*a helpo de la plimulto de la popolo. Al *iuj gravaj senpacienculoj, al *iuj superismaj antaûgvardioj, al *iuj bombuloj kaj dinamituloj, ni diras, ke ni ne rilatas al vi, *ar la socio, kiun vi naskos per tiaj rimedoj plejeble estos malaminda. Estas klare al ni, ke la promesoj aû la brilaj agoj de kelkaj, *iam ne anstataûo la impeton de *iuj.

Files

Kio estas CNT.pdf (424.28 KB)

Comments