Úspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real: Anarchosyndikalizmus v praxi