1930s

SPGB Conference and delegate meeting reports

SPGB 1949 delegate meeting cover

The Socialist Party of Great Britain (SPGB) conference and Autumn delegate meeting (ADM) reports archive.

The Platform of the Workers Alliance – Valeriano Orobón Fernández

Asturian Miners - 1934

A 1934 newspaper article by Valeriano Oborón Fernández, a leading theoretician of the CNT, in which he explains why he is in favor of a “Workers Alliance” entailing the tactical unity of the CNT, UGT and PCE—particularly aimed at the proletarian rank and file of these organizations—for the purpose of not only defeating the fascist threat by means of revolution, but also for ensuring the predominance of “revolutionary working class democracy” in the post-revolutionary society, and outlines his suggestions for the basic principles of such an Alliance.

Are We Going Back to the 1930s?

You would have to be well over 80 to directly remember anything about the 1930s. The nearest thing to real experience of that time, for those in the succeeding generation, was listening to our parents who preferred to forget about them.

The Socialist

The Socialist

The Socialist, publication during the 1930s of the Socialist Educational Society (SES) out of which formed the World Socialist Party of the United States, companion party of the World Socialist Movement

The Destructive Character - Walter Benjamin

Text published originally in the Frankfurter Zeitung at 20th November 1931.

Mosley's fascists and the narrative of victimisation

A look at a common point of divergence on the effectiveness of anti-fascist action and its wider implications.

Rady robotnicze - Anton Pannekoek

soviet

Holenderski astronom, marksista i główny teoretyk niemiecko-holenderskiej lewicy komunistycznej Anton Pannekoek o radach robotniczych. Tekst pochodzi z 1936 r., i opublikowany był w amerykańskim czasopiśmie International Council Correspondence.

Political Protest in Interwar Japan

A collection of propaganda produced by Leftist political parties, Unions and the Proletarian Cultural movement. With accompanying notes placing them in context.

O biurokracji sowieckiej - Andrzej Stawar

biurokracja_sowiecka

Analiza biurokracji sowieckiej autorstwa Andrzeja Stawara. Przewaga biurokracji w Związku Radzieckim nie była czymś przypadkowym: określiły ją niemożność bezpośredniego podniesienia zadań politycznych i gospodarczych przez klasę robotniczą, postawionych przez zwycięski przewrót w październiku 1917 r. Rozproszenie gospodarcze, olbrzymia przewaga ludności chłopskiej, skutki zarówno niszczące, jak i „konstruktywne” (rozbudowa aparatu państwowego), wojny domowej – te momenty w znacznej mierze określiły późniejszy rozwój.

O bonapartyzmie i faszyzmie - Andrzej Stawar

bonapartyzm_faszyzm

Wrzucanie wszystkich objawów reakcji do jednego worka zaopatrzonego mianem faszyzmu powoduje ogromny zamęt w pojęciach. Przy takim szerokim traktowaniu zaciera się specyfika zjawiska zwanego faszyzmem, sam termin staje się szerokim a pustym ogólnikiem, zatraca swoje właściwe znaczenie – artykuł Andrzeja Stawara o różnicach między bonapartyzmem a faszyzmem.