DONATE NOW TO HELP UPGRADE LIBCOM.ORG

Esperanto

R.U.R. Rossumaj Universalaj Robotoj - Karel Čapek

afiŝo pri anglalingva prezento en 1939

R.U.R. estas kolektiva dramo de Karel Čapek, verkita en 1920. Tiu ĉi verko naskis la neologismon 'robot' (Esperante: roboto) por artefarita laboristo. La vorton elpensis la frato de Karel Čapek, pentristo Josef Čapek el la vorto "robota", kiu en la slavaj lingvoj signifas laboron, en la ĉeĥa konkrete servutan, duonsklavan laboron.

Ni venezuela popolo nomas per anarkiistoj en Latinameriko kaj de la Mondo: Solidareco estas multe pli ol skribita versio

Teksto skribis per Venezulaj Anarkiistoj en Majo 2017, pri la politika situacio en Venezuelo.

Pri la Historio de Senŝtatano - Eduardo Vivancos

Informoj pri la gazeto Senŝtatano kaj la interilato de Esperantitstoj kun la Hispana Liberecana Movado, vivante ekzile en Francio.

Kelkaj Konsideroj pri la 53-a Universala Kongreso de Esperanto - Eduardo Vivancos

Eduardo Vivancos kriktkoj de la UEA Kongreso en Madrido 1968, kaj la influis de Franco.

El https://www.nodo50.org/esperanto/artik72.htm (kun pli bildoj kaj ligiloj)

Durruti en la labirinto - Miguel Amorós

Biografio pri la vivo de Buenaventura Durruti.

Patriotismo kaj Registaro - Lev Tolstoj

Eseo de Lev Tolstoj pri la interrillato de Patriotismo kaj Naciaj Statoj.

Interhelpo, kiel faktoro de la evoluo- Petro Kropotkin

Interhelpo estas verko de Petro Kropotkin, originale verkita en la angla kaj eldonita en 1902, esperantlingve eldonita de SAT kaj Impeto en 1996, en kiu li respondas al la tezoj de la sociaj darvinistoj, emfazante la gravecon de la interhelpa meĥanismo, apud la natura selektado, kadre de la teorio pri evoluismo.

Tradukis J. Lépeix kaj Valo.

Murray Bookchin: Komunumismo, Naturo kaj Libero

Alfonso Lopez Rojo priskribi sur Bookchin kaj lia pensoj.

La Malbeno de la la Praktikismo - Rudolfo Rokero

Esperantigita de Jesuo González, el la grupo En Xarxa