Wertkritik

Workout. The Crisis of Labor and the Limits of Capitalist Society - Norbert Trenkle

Keynote lecture given by Norbert Trenkle of Krisis Group on the topic of "the future of work".

Climate Crisis and Social Transformation in the Age of Corona - Norbert Trenkle

Text from Norbert Trenkle of Krisis Group examining the corona crisis in relation to the climate crisis and capitalist value production.

Marxism and the Critique of Value

Collection of works from German-language school of Marxian critical theory known as Wertkritik, also translated as value-critique or critique of value.

Tegen arbeid, tegen kapitaal - een interview met Robert Kurz

Robert Kurz

“Een kritiek op het kapitalisme vanuit het standpunt van de arbeid is een logische onmogelijkheid, omdat je het kapitalisme niet vanuit het oogpunt van zijn eigen substantie kan bekritiseren.”

In dit interview uit 2010 praat journalist/filosoof Robert Kurz over de vragen die hij in zijn werk stelt: de dynamiek van economische crisis, hoe het kapitalisme in de loop van de geschiedenis zijn eigen substantie steeds verder uitholt en de crisistheorie van Marx. Hij schetst wat de actuele inhoud zou zijn van een ecologisch houdbare maatschappij op basis van “bewuste maatschappelijke planning”, in tegenstelling tot de “planning van de waarde” die in het Oostblok als socialisme gold.