Ang Werpa ng mga Institusyon para sa Kontrol at Dominasyon