Bas Umali

Panlipunang Rebolusyon ang Solusyon

An article in Filipino written during the height of the Occupy movement arguing for social revolution.

Social Revolution is the Solution

An article written during the height of the Occupy movement arguing for social revolution.

Ang Werpa ng mga Institusyon para sa Kontrol at Dominasyon

An article on the power of institutions for control and domination with a note on the state.

Maikling komentaryo sa Dispalinhadong Pag-Unawa sa Ideya ng “Survival of the Fittest”

A social ecological commentary on the concept of “Survival of the Fittest.”

Ang Bawat Organismo ay may Puwang sa Daigdig Natin

A social ecological article written in Filipino.

Anarki: Akin ang Buhay Ko — Sariling Determinasyon at Pagpapasya Tungo sa Panlipunang Rebolusyon

An introduction to Anarchy written in Filipino.

Ang Virus ay Hindi Buhay, Samakatuwid Hindi Mapapatay

A pamphlet on the current COVID-19 pandemic, translated by an anarchist in the Philippines.

Archipelagic Confederation: An Anarchist Alternative for the Philippines

An anarchist proposal for an alternative to the Philippine nation-state organized through a confederation of communities. This proposal borrows heavily from the communalist framework of Murray Bookchin.