Baron, Fanya aka Fanny Grefenson, aka Anisimovna aka Fanny Baron 1887-1921